Novosti

Istraživanje o Fondaciji za osnaživanje žena 2022​

Kao dio našeg procesa monitoringa, evaluacije i učenja, Fondacija za osnaživanje žena je sprovela godišnje istraživanje sa učešćem svojih grantija da bi identifikovala postignuća i mišljenja podržanih organizacija. Izvještaj se fokusirao na podvlačenje postignuća grantija i priznanje njihovog uticaja I doprinosa u postizanju ženskih ljudskih prava i ravnopravnosti polova.

Zahvaljujući finansijskoj podršci Mama Cash, u 2021, Fondacija za osnaživanje žena je  sprovela evaluaciju, gdje je 20 podržanih ženskih organizacija, aktivistkinja i drugih stakeholdersa učestvovalo. Prema nalazima, oni u potpunosti podržavaju napore Fondacije za osnaživanje žena u podršci ženama i pokretima za društvene poromjene da bi se u potpunosti ostvarila ženska ljudska prava i rodna ravnopravnost, uključujući alatke i lobiranja za povećanje finansiranja ženskih organizacija.

Participatorni Donator​

Fondacija za osnaživanje žena je sretna da najavi da je od 2022 postala participatorni donator.
Inspirisani Mama Cash i drugim paricipatornim donatorima- mi smo počele sa izgradnjom i testiranjem participativnog donatorskog programa za i sa našim grantijima.
Kao rezultat našeg internog dizajnerskog procesa, mi smo razvile model za participativno učešće Fondacije za osnaživanje žena, gdje će naš odbor donositi finalnu odluku o novim grantijima.
Mi smo veoma zahvalne svima koji su učestvovali u kreiranju ovog Participativnog programa – koji nam je omogućio da zajedno učimo i da se razvijemo, kao fondacija.

Najnovije Vijesti