Spread the love

U periodu od 01.12.2023.-30.04.2024.godine.,Udruženje žena “Ustikolina” je implementiralo inicijativu pod nazivom “Žena može sve”. U okviru ove inicijative održano je nekoliko edukativnih radionica sa ciljem educiranja učesnica o načinu pakovanja, aranžiranja i dekorisanja domaćih proizvoda. Nakon završetka edukativnih radionica učesnice su imale priliku otići u studijsku posjetu firmi “Boletus” u Foči sa ciljem upoznavanja učesnica sa prostorom gdje se prave i proizvode sokovi, džemovi, salate te ostali domaći proizvodi.