Fondacija za osnaživanje žena

nezavisna i neprofitna fondacija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini

+ 0
Godina postojanja
0
Grantova dodijeljeno
0
Organizacija podržano

Naša istorija

Fondacija za osnaživanje žena je rođena kao odgovor na brojne pozive ženskih lokalnih organizacija (WGOs) širom zemlje da se stvori mehanizam za usmjeravanje tehničke i finanasijske podrške značajnim inciajativama unapređenju ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i socijalne pravde, kao i doprinosu feminističkom pokretu.

Za feministički pokret postojanje Fondacije za osnaživanje žena važan je izvor u doprinosu izgradnje feminističkog pokreta. Osiguravajući nastavak pružanja potrške kroz program grantova ženskim organizacijama i ženskim grupama, Fondacija za osnaživanje žena potiče kolektivno promišljanje žena, učenje i izgradnju ženske solidarnosti, kako bi uvijek crpila hrabrost iz smjernica feminističkih aktivistica i ženskih pokreta širom Bosne i Hercegovine.

Vrijednosti i principi

Fondacija za osnaživanje žena nastoji da bude tansparentna i odgovorna u svim aspektima svoga rada i vjeruje da ‘Napredujući zajedno-promjene su moguće’.

Zajednički principi kako za Odbor i tim Fondacije za osnaživanje žena su:

  • Vjerujemo da projekti ženskih organizacijamogu imati uticaj od životnog značaja u životima žena i njihovim osnaživanju;

  • Vjerujemo u princip rodne ravnopravnosti — da žene i djevojčice treba da imaju jednaka prava i prilike u svim fazama svojih života;

  • Vjerujemo da su: jednak pristup informacijama, znanju, resursima i fondovima kroz obrazovanje, istraživanje i izgradnju kapaciteta u socio-ekonomskim aspektima preduslov za osnaživanje žena. 

Vizija

Vizija Fondacije za osnaživanje žena je da osnažene žene imaju kapacitete da se samo-organizuju, da znaju i traže svoja prava i da na taj način doprinose pokretu za ženska ljudska prava u Bosni i Hercegovini.

Misija

Fondacija za osnaživanje žena podržava napore i investiranje u osnaživanje žena, ženskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti na način da jača unutrašnje i vanjske kapacitete ženskih organizacija s i ženskih grupa da bi one bile osposobljene da zahtjevaju svoja prava, pristup fondovima, kao i da se čuje njihov glas.

Naš tim

Fondaciju za osnaživanje žena su osnovale i još uvijek vode aktivistice i članice ženskih inicijativa s dugogodišnjim iskustvom u radu sa ženama.

Donatori

Od 2014, Fondacija za osnaživanje žena je finansijski podržana od sljedećih organizacija

Pratite nas

Imate pitanje?

Imate pitanje za nas, pišite nam!
Odgovorićemo u jakraćem mogućem roku.

Podržite i vi nas!

Podrška je važna.
Donirajte i podržite naše i vaše programe!