Spread the love

U periodu od 01.12.2022.-18.04.2023.godine, Udruženje građana psihološki centar “Sense” iz Banja Luke je implementiralo inicijativu pod nazivom “Nisi sama- osjećam i znam”, uz podršku Fondacije za osnaživanje žena.

U okviru ove inicijative održane su psihoedukativne radionice sa ženama koje su preživjele nasilje kao i sa članicama sigurnih kuća.

Cilj radionice se odnosio na povezivanje sa ličnim resursima i građenje vještine samosojećanja, kao pomažućeg stava u odnosu na samo-kritiku i negativnu percepciju selfa. Internalizovana krivica i percepcija lične vrijednosti na osnovu iskustava nasilja je česta tema kod žena koje su bile žrtve bilo kakvog oblika nasilja. Stoga je jedan od glavnih ciljeva rada bio širenje selfa i učenje regulaciji emocija, te umirenju nervnog sistema