Spread the love

U periodu od 01.12.2023.-30.04.2024.godine, Udruzenje žena Maja Kravica je implementiralo inicijativu “Podizanje svijesti o uticaju običajnog prava na kvalitet života žena”. U okviru ove inicijative održane su radionice na temu “Uticaj običajnog prava na kvalitet života žena”. Naime veliki broj žena nije upoznat sa zakonskom regulativom kada je u pitanju nasljedstvo, te su kroz navedene radionice učesnice dobile informacije koja su njihova prava po tom pitanju. Pored navedenih radionica održani su i informativni sastanci sa predstavnicima relevantnih ustanova.