Spread the love

Fondacija za osnaživanje žena je rođena kao odgovor na brojne pozive ženskih lokalnih organizacija (WGOs) širom zemlje da se stvori mehanizam za usmjeravanje tehničke i finanasijske podrške značajnim inciajativama unapređenju ženskih ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i socijalne pravde, kao i doprinosu feminističkom pokretu

Za feministički pokret postojanje Fondacije za osnaživanje žena važan je izvor u doprinosu izgradnje feminističkog pokreta. Osiguravajući nastavak pružanja potrške kroz program grantova ženskim organizacijama i ženskim grupama, Fondacija za osnaživanje žena potiče kolektivno promišljanje žena, učenje i izgradnju ženske solidarnosti, kako bi uvijek crpila hrabrost iz smjernica feminističkih aktivistica i ženskih pokreta širom Bosne i Hercegovine.