Spread the love

U periodu od 01.12.2023.,do 31.03.2024.godine, Udruženje Žena Foča implementiralo je incijativu pod nazivom “Socijalno isključene žene”. U okviru ove inicijative održano je 14 radionica dekupaža. Cilj radionica je bio da se putem zajedničkih druženja i edukativnih radionica članice izjasne koji su to problemi u njihovoj zajednici na kojima bi se trebalo raditi i koje su institucije gdje bi se trebalo lobirati kako bi se ukazalo na probleme žena.
Pored navedenih radionica održan je i okrugli stol sa predstavnicima institucija na temu “Problemi žena i njihove potrebe”.