Spread the love

Udruženje „Sara-Srebrenica“ već 22 godine radi na poboljšanju uvjeta marginaliziranih grupa u toj lokalnoj zajednici, njihovom ekonomskom osnaživanju i svaki uspjeh daje im krila da nastave dalje

Putem pisanih narativa o ženama koje su prepoznate i izabrane od strane 10 saradničkih organizacija u projektu „Zagovaranje za ženska prava“ kojeg finansira Evropska unija, a realiziraju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena, želimo zabilježiti trag koji ostavljaju žene u svom okruženju. Priča Stane Medić iz Srebrenice jedna je od priča o snažnim ženama koje su donijele pozitivne promjene u svojim lokalnim zajednicama.

Stana kaže da najveće priznanje odaje ženama iz ruralnih područja koje su uvijek zapostavljene, potrebno im je više resursa za život, a i udaljene su od grada i samim time uskraćene za bilo kakve informacije o ostvarivanju njihovih prava. „S njima smo stoga jako puno radile na razvoju njihovih ideja i na ekonomskom osnaživanju. Najviše sam ponosna na kurs šivanja koji smo organizirale jer su četiri polaznice uspjele naći posao, dok su ostale doprinosile svom kućnom budžetu i ekonomskom osnaživanju jer su prepravljale odjevne predmete“, kaže Stana. Inače, za njih je veliki uspjeh kada bilo koja žena napravi nešto za sebe uz pomoć različitih edukativnih radionica i znanja koja na njima stekne, posebno u sredini kakva je Srebrenica.