Spread the love

(ŽENE IZ RURALNIH PODRUČJA, SOCIJALNO ISKLJUČENE ŽENE, POVRATNICE, ŽENE ŽRTVE NASILJA I SL.)

Fondacija za osnaživanje žena i ove godine uz finansijsku podršku TRAG Fondacije objavljuje javni poziv za finansiranje ženskih nevladinih organizacija, koje su fokusirane na rad sa marginaliziranim ženaX1Xma u lokalnoj zajednici (žene iz ruralnih područja, socijalno isključene žene, žene žrtve nasilja i sl.).

Cilj javnog poziva je finansiranje kampanja/inicijativa u malim lokalnim zajednicama shodno stvarnim potrebama žena koje će doprinijeti poštivanju ženskih ljudskih prava.

Sa ciljem podrške ženskim organizacijama iz manjih lokalnih zajednica aplicirati mogu organizacije čiji godišnji budžet ne prelazi 50.000,00KM

Ukupan iznos do kojeg organizacije mogu aplicirati iznosi 3.800,00KM, a plnirano je finansiranje 10 organizacija. Od navedenog ukupnog iznosa organizacije mogu iskoristi 70% na planirane aktivnosti (sastanci, javne kampanje , okrugli stolovi zagovaranja isl.) I 30 % na administartvine troškove (režije, bankovne provizije, kancelarijski material i sl.).

Period za implementaciju inicijative je od 01.12.2023.-30.04.2024.godine. Finansijski I narativni izvještaj je potrebno poslati do 31.05.2024.godine.

U prilogu poziva nalazi se prijavni formular kao i formular za prijedlog budžeta.

Molimo vas da popunjenu aplikaciju pošaljete putem emailainfo@fwebih.org najkasnije do 17. 10. 2023 godine do 12 sati!:

Za sva dodatna pitanja molimo da nas kontaktirate isključivo putem emaila: info@fwebih.org.

Fondacija za osnaživanje žena, Tim Fondacije,

Download:

Javni poziv

Formular za inicijativu

Formular za prijedlog budzeta