Spread the love

U periodu od 05.-08.06.2023.godine Fondacija za osnaživanje žena bila u studijskoj posjeti Bugarskom fondu za žene. U okviru ove posjete razmjenjena su iskustva o radu sa ženama te unapređenju ženskih ljduskih prava kroz različite fondove.