Spread the love

U periodu od 01.12.2023.-30.04.2024.godine, Udruženje”Generacije” – Centar za unapređenje kvalitete života građana je implementiralo inicijativu pod nazivom “Tragovi ženskog aktivizma”, u okviru koje je izrađen leksikon Tragovi ženskog aktivizma sa svrhom promocije ali i dokumentovanja djelovanja i društvenog angažmana ženskih udruženja Bosanska Krupa. Također kreirana je i mreža ženskih organizacija i relevantnih žena predstavnica institucija, javnih ustanova i organizacija.