Spread the love

U periodu od 01.12.2022.-30.04.2023.godine, udruženje žena “Romkinja” je implementiralo inicijativu pod nazivom “Informisana, zdrava i aktivna”.

U okviru ove inicijative održano je nekoliko edukativnih radionica na kojima su zdravstveni radnici (psihijatar, ginekologinja i pedijatrica) govorili o zdravstvenoj zaštiti žena.

Krajnji rezultat inicijative bio je potpisivanje Memoranduma o suradnji o unapređenju pristupa zdravstvenoj zaštiti za Romkinje. Memorandum je potpisan 08.03.2023.godine.