Spread the love

U periodu od 01.12.2022.-20.04.2023.godine, udrženje žena “Vrbe” iz Mostara je implementiralo inicijativu po nazivom “Radi, sadi i zaradi”.

U okviru ove inicijative održana je edukativno psihološka radionica “Zauzmi se za sebe” u okviru koje se govorilo o pozitivnom psihološkom uticaju zemljoradnje.

Održana je i radionica “Sakupljanje i čuvanje sjemena starih sorti povrća”, u okviru koje se govorilo o izumiranju starih sorta povrća te kako ih nastaviti uzgajati.

Tokom ove inicijative podjeljeni su kuponi za kupovinu sjemena i alata za nadolazeću proljetnu sjetvu.