Spread the love

U periodu od 01.12.2022. do 30.04.2023.godine, Udruženje građana “Aktiv žena Donje Moštre” iz Visokog je implementiralo inicijativu pod nazivom “Jaka žena, jaka zajednica”.

U okviru ove inicijative održano je nekoiliko raidonica na teme poput: ženska pravna pitanja, kreativne raidonice na alu foliji, kreativne radionice izrada promomaterijala, te radionica pshiloško-rekreativno-rehabilitaciono osnaživanje žena.