Download

Dobrodošle na FEMINISTIČKI HAB Fondacije za osnaživanje žena, gdje možete naći materijale od istraživanja i izvještaje ženskih organizacija za ljudska prava (WHROs) kao i feminističke alate za izgradnju kapaciteta, i publikacije Fondacije za osnaživanje žena.

ohchr

A Practitioner’s Toolkit on Women’s Access to Justice Programming

mamacash

Feminist Foreign Policy: Stronger Action Needed to Resource Feminist Movements Mama Cash Policy Brief, November 2022

kvinnatillkvinna

A feminist response to Russia’s war in Ukraine (2023) Policy Brief

balkandiskurs

Kako do ženskih prava u BiH?