Događaji

"Socijalna isključenost marginalizovanih žena (Romkinja) i žena iz socijalno ugroženih porodica"

U periodu od 01.12.2019.-30.04.2020.godine, Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ iz Bijeljine je, uz finansijsku podrsku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo incijativu pod nazivom " Socijalna isključenost marginalizovanih žena (Romkinja) i žena iz socijalno ugroženih porodica“. Cilj inicijative je bio pomoć marginalizovanim ženama, posebno iz Romske populacije, kako bi se obrazovale o njihovim osnovnim pravima. Kroz tri radionice 20 žena je upoznato sa ženskim ljudskim pravima, mehanizmima za njihovo ostvarivanje i načinima zagovaranja. Ovo je poseebno bitno za Romkinje koje su isključene iz društva i višestruko diskriminisane, često zbog nedostatka obrazovanja nezaposlene, zavisne o muževima, preživljavaju nasilje i nemaju kome da se obrate. Ista je situacija i sa ženama iz socijalno ugroženih porodica

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“ NEDOSTAJE PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE STATUSA ŽENA U ZAVIDOVIĆIMA Upoznajmo Udruženj...
Više...

AGENDA VI!

Uprkos pandemiji korona virusa u 2020 i 2021.godini, rad na osnaživanju i pomoći ženama širom Bosne i Hercegovine nije prestao. Fondacija za osnaživanje žena BiH nastavila je aktivnu saradnju s...
Više...

PROBUDI SE” JER NEMA NEMOGUĆIH STVARI, SAMO TREBA HTJETI I RADITI!

PROBUDI SE” JER NEMA NEMOGUĆIH STVARI, SAMO TREBA HTJETI I RADITI 25 Maja, 2021 Denija Hidic Upoznajmo UG „Probudi se“ iz Istočnog Sarajeva, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“...
Više...