Lista grantova - Baza grantova

Urgentni fond - Urgentni fond - Deadline: 31.12.2015

Aplikacije se primaju u toku cijele godine.

Fondacija za osnaživanje žena dodjeljuje male grantove podrške koji su usmjereni na omogućavanje pravovremenih i kratkoročnih intervencija u situaciji narušavanja ženskih ljudskih prava po bilo kom osnovu i vremenski je urgentna.

Maksimalan iznos granta je do 800 BAM ($500 USD).

U roku od 48 sati dobićete potvrdu e-mailom da li je vaša aplikacija odobrena.

Prijedlog projekta i budžet pošaljite na našu e-mail adresu info@fwebih.org

 

Vidi više...

Zatvoreni projekti - Fond solidarnosti - Deadline: 01.01.1970

Inicijative koje će biti organizizirane u periodu od novembra 2018.godine, do aprila 2019 godine.

 

Udruženje Zaboravljena djeca rata iz Sarajeva će u periodu od 20.11.2018.-15.04.2019.godine, implementirati inicijativu pod nazivom „Karavan nevidljivih“. Cilj inicjative je skrenuti pažnju da djeca proizišla iz rata nisu nevidljiva i da ne smiju biti dikriminirana ni u kom pogledu. Inicijativa je podržana u iznosu od 2300,00KM.

 

Centar za pružanje usluga u zajednici „PUŽ“ iz Tuzle, će u periodu od, 01.12.2018.- 30.04.2019.godine, organizirati Inicijativu »Odvažne«, okviru koje će se održati edukativne radionice sa 12 bivših zatvorenica i maloljetnica u sukobu sa zakonom, kako bi se uključile u aktivizam i učestovale u izgradnji lokalne zajednice. Inicijativa je podržana u iznosu od 2.300,00KM.

Udruženje „Snaga nezavisne žene“ iz Kalesije će u periodu od 16.11.2018.-30.04.2019.godine, implementirati inicjativu pod nazivom „Agenda žena Kalesije“. Tokom implementacije inicijative bit će održane edukativne radionice šivanja kako bi žene svoje stečeno znanje mogle koristiti u svrhu zaposlenja. Inicijativa je podržana u iznosu od 2300,00KM.

 

Udruženje žena „Veliko srce“ iz Modriče, će u periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, organizirati inicjativu pod nazivom „Ženski dan“. U okviru ove inicijative bit će organizovano nekoliko radionica o prevenciji i očuvanju mentalnog i fizičkog zdravlja žena kao i radionice na temu „Rodno uvjetovanom nasilje“. Inicijativa će biti podržana u iznosu od 2300,00KM.

Udruženje žena „Mozaik“ iz Kaknja će u periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, održati inicijativu pod nazivom „Jaka žena-jaka zajednica“. U okviru ove inicijative bit će održane edukativne radionice na temu psihičkog zdravlja žena kao i radionice o izradi rukotvorina. Inicijativa je podržana u iznosu od 2.300,00KM.

Udruženje žena sa invaliditetom „Nika“ iz Banja Luke, će u periodu od 30.11.2018.- 30.04.2019.godine, implementirati inicjativu pod nazivom »Pristup pravdi za žene sa invaliditetom«. U okviru ove inicijative organizirat će se radionice o zaštiti žena sa invaliditetom, korištenjem institucionalnih mehanizama. Inicijativa je podržana u iznosu od 2300,00KM.

Udruženju Generacije-centar za unapređenje kvalitete života građana iz Bosanske Krupe će u periodu od 23.11.2018.- 30.04.2019.godine, implementirati inicijativu pod nazivom »Kvalitetno slobodno vrijeme žena«. Cilj inicjative je da se žene više uključe u aktivizam kao i donošenje odluka u okviru svoje općine kao i zauzimanja za vlastita razmišljanja. Inicjativa je podržana u iznosu od 2.300,00KM.

 

Međunarodni centar za promociju ljudskih prava iz Trebinja će u periodu od 23.11.2018.- 30.04.2019.godine, implementirati inicjativu pod nazivom » Život bez nasilja«. U okviru ove inicijative održat će se radionice na temu nasilja i prevencije nasilja a bit će urađeno i istraživanje o pojavi nasilja u okviru kojeg će biti uključene institucije vlasti. Inicijativa je podržana u iznosu od 2300,00KM.

Udruženje žena povratnica »Podrinjka« iz Srebrenice će u periodu od 21.11.2018.- 10.03.2019.godine., organizirati inicijativu pod nazivom „Mlade žene u očuvanju običaja i tradicije ručne radinosti“. U okviru ove inicijative bit će održana radionica tkanja i izrade ćilima te radionica o izradi raznih pletiva, kako bi žene stekle znanje u izradi raznih rukotvorina, gdje bi nakon prodaje rukotvorina obezbjedile sebi egzistenciju. Inicijativa je podržana u iznosu od 2300,00KM.

 

Inicijtavie organizovane u periodu od 01.03.2018.-31.05.2018.

 

1)     Udruženje roditelja hendikepirane djece i omladine ,,Leptir,, iz Srebrenice - Inicijativa „Ekonomska podrška djevojkama i ženama sa invaliditetom i majkama djece sa invaliditetom iz Srebrenice i Bratunca“. Kroz inicijativu će se organizovati radionice ekonomskog osnaživanja (edukacija o dekupažu te izradi ručnih radova), te prodajni sajam na kojem su se proizvodi izrađeni tokom edukatvnih raidonica prodavati. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000 KM.

 

2)     Udruženje žena “ Bubamara“ iz Banja Luke - Inicijativa „Snažna žena-snažna porodica“, će organizovati  predavanje na teme Organska poljoprivreda -osnove i dozvoljeni preparati, izrada biznis plana za poljoprivredu, edukativnu radionicu o izradi sapuna, kao i kupovina i podjela sjemena za članice udruženja. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000,00KM (1.000EUR).

 

 

 

3)     Udruženje žena „Borike“ iz Rogatice - Inicijativa „Osnaživanje žena udruženja Borike“ će organizovati radionice pletenja i izrade sapuna, kao i nabavku i podjelu sjemena, vunice za ručne radove, nabavku eteričnih ulja. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000 KM.(1.000 EUR)

 

4)     Udruženje građana „ Probudi se“ iz Istočne Ilidže - Inicijativa „Svojim rukama protiv siromaštva“. Kroz inicijativu će se organizovati radionice ekonomskog osnaživanja , te nabavku i podjelu sjemena, kao i sastanci za predstavnicima lokalnh vlasti kako bi ukazali na probleme sa kojima se susrecu nezaposlene žene. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000,00KM.

 

 

5)     Udruženje žena SEHARA iz Goražda - Inicijativa „ Radom protiv siromaštva“. Kroz inicijativu žene iznad 45 godina, koje nemaju pristup tržištu rada niti su konkurentne na tom istom tržištu, će imati mogućnost da učestvuju na edukativnim radionicama. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000 KM.

 

 

6)     Udruženje žena „Sigurno mjesto“ iz Zavidovića - Inicijativa „ Ekonomskim osnaživanjem žena protiv nasilja u porodici“. Kroz inicijativu će se organizovati edukativne radionice o socio-ekonomskom osnaživanju i načunu kako da svoje proizvode plasiraju na tržištu. Pored radionica organizovaće se sastanci sa lokalnim institucijama kako bi i žene žrtve nasilja u porodici iz Zavidovića imale mogućnost da budu smještene u sigurnoj kući u Zenici. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000,00KM.

 

7)     Udruženje „Žena za ženu“ iz Konjica -Inicijativa „ Kreativnim radom u borbi protiv siromaštva“. Kroz inicijativu organizovaće se radionice decoupaga, pletenja, nabavka i podjela sjemena za članice udruženja, kao i prodajni bazar na kojem će članice udruženja prodavati svoje proizvode izrađene tokom edukativnih radionica. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000KM.

 

8)     Udruženje za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu "Suze" iz Brčkog - Inicijativa „Pokaži se odvaži se“. Kroz inicijativu organizovaće se radionice decoupaga, kao i prodajni bazar u Omladinskom centru u Brčkom na kojem će članice udruženja prodavati svoje proizvode izrađene tokom edukativnih radionica. Inicijativ je podržana u iznosu od 2000KM.

 

9)     Udruženje „Maestral“ iz Petrova- Inicijativau „Odvažne i hrabre to smo mi“. Ova inicijtaiva ima za cilj ekonomsko osnaživanje  i socijalizaciju žena da bi one mogle da postanu aktivne sudionice u području poljoprivrede, seoskog turizma i ruralnog razvoja. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000KM.

 

10)  Udruženje žena „Rahvanija“ iz Olova - Inicijativa „Ekonomsko osnaživanje udruženja žena“ . Ova inicijtaiva ima za cilj ekonomsko osnaživanje kroz pripremu i prodaju tradicionalnih bosanskih jela i sokova. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000KM .

 

 

11)  Udruženje građana „Temida“ iz Glamoča - Inicijativa „Zajedništvom i kreativnošću u borbi protiv siromaštva“ . Inicijativa ima za cilj organizaciju edukativnih radionica za izradu rukotvorina koje će žene iz općine Glamoč plasirati na tržištu. Inicijativa je podržana u iznosu od 2000 KM.

 

 

Inicijative organizirane u periodu od 01.04.2017.-31.05.2017.godine.

 

Udruženje poslovnih žena „16“ iz Višegrada je kroz inicjativu „Agenda socijalno ugroženih raseljenih žena“ za ukupno 30 žena koje su smještene u kolektivnom centru Nezuci obezbjeđen ljekarski pregled te kupovina higijenskih i prehrambenih paketa. Inicijativa podržana u iznosu od 1600,00KM.

 

Udruženje žena „Derventa“ iz Dervente je kroz inicjativu „Prekinimo tišinu o nasilju nad ženama i djevojkama“ organizovalo ulične akcije na kojima su podjeljeni letci, koji sadrže uputstva kako prijaviti nasilje i koje su mjere zaštite žrtava nasilja. Letci su podjeljeni u tri lokacije, Derventa te seoske zajednice Osinje i Kalenderovci. Inicijativa podržana u iznosu od 1000,00KM.

 

 

Udruženje „Mreža žena MUP RS – RS WPON“ iz Banja Luke je kroz inicijativu „One ne trpe nasilje nemoj ni ti“ organizovalo uličnu akciju gdje su uposlenici i uposlenice MUP-A dijelili letke na kojima se nalaze informacije i brojevi telefona u RS-u na koje žene mogu prijaviti nasilje. Inicijativa podržana u iznosu od 1000,00KM.

 

Udruženje „Nova ženska inicijativa“ iz Tuzle je kroz incijativu „Maloljetnička trudnoća- poraz zajednice“, organizovalo nekoliko okruglih stolova i uličnu akciju kako bi se ukazalo na problematiku maloljetničke trudnuće u njihovoj zajednici. Inicijativa je podržana u iznosu od 1000,00KM.

 

Udruženje žena „Srce i Duša“ Prokosovići iz Lukavca je kroz inicijativu „Zdrava žena-sretna žena“ organizivalo okrugle stolove i uličnu akciju na kojoj su podjeljeni letci koji sadrže informacije o bitnosti redovnih pregleda žena. Također kroz ovu inicijativu je organizirani su i ginekološki pregledi za žene iz mjesne zajednice Prokosovići. Inicijativa podržana u iznosu od 1000,00KM.

 

Udruženje žena „Interaktiv“ Bijeljina je kroz incijativu „Nezaposlene žene iz ruralnih poručja“ organizovalo radionice na kojem je tema bila pisanje CV te edukacija žena kako doći do zaposlenja. Inicijativa je podržana u iznosu od 1000,00KM.

 

Udruženje žena za ruralni razvoj, održivi povratak reintegraciju i resocijalizaciju povratnika”Zvijezda”- Vareš je kroz inicijativu „Žene sa sela- mi sijemo sjeme ravnoprvanosti“ održalo radionice i podjelu sjemena za plasteničku proizvodnju za 20 žena članica udruženja. Inicijativa podržana sa 1600,00KM.

 

Udruženje žena „Pašinke“ iz Zavidovića je kroz incijativu „Informatičko opismenjavanje žena sa sela“ organizovalo radionice na kojoj su žene iz njihove mjesne zajednice educirane za korištenje interneta te slanje emailova kako bi pospješile prodaju svojih proizvoda. Od finansijskih sredstava je kupljen i laptop, printer i štampač. Inicijativa podržana u iznosu od 1600,00KM.

 

Udruženje žena Romkinja „Bolja budućnost“ IZ Tuzle ispred ženske romske mreže „Uspjeh“- Tuzla je kroz incijativu „Maloljetnički brakovi u romskim zajednicama“ uradilo istraživanje o statističkim podacima kada su u pitanju maloljetnički brakovi i na koji način spriječiti maloljetničke brakove u romskim zajednicama. Inicijativa pdoržana sa 1000,00KM.

 

Udruženje žena „Sara“ iz Srebrenice je kroz inicijativu „Ekonomsko osnaživanje mladih žena i djevojaka u regiji Srebrenica“lobiralo i zagovaralo za unapređenje položaja mladih žena i djevojaka u regiji Srebrenice, uključujući intenzivnu medijsku kampanju, društvene mreže, uličnu akciju podjele promotivnog materijala, sastanaka sa zainteresovanim stranama, što je doprinijelo preporukama za inicijativu. Inicijativa je podržana u iznosu od 1000,00KM.

 

Inicijative organizirane u periodu od 01.03.-31.03.2016.godine.

Udruženje Mreža Žena Gradačac- kroz inicijativa Mladi i žene treće dobi –njihov doprinos ženama u ruralnoj sredini, u periodu,održale fokus grupu i radionicu kako bi se definisale potrebe žena u njihovoj zajednici, na kojima bi se trebalo raditi. Inicijativa podržana u iznosu od 765,00KM

 

Udruženje žena Maja iz Kravica kroz inicijativu „Pokretanje ženskog aktivizma-jačanje žena poljoprivrednica u ruralnom području općine Bratunac“, održale nekoliko edukativnih sastanaka sa ženama poljoprivrednicama kako bi žene koje se bave poljoprivrednim djelatnostima dobile što više informacija kako bi poboljšale svoj biznis. Inicijativa je podržana u iznosu od 765,00KM

 

Udruženje žena Jadar iz Konjević polja kroz inicijativu „Tradicionalna agenda“, održale sastanak sa ženama iz mjesne zajednice Konjević Polje, gdje su govorile o njihovim ključnim potrebama koje bi trebale da budu sastavni dio „Agende“. Inicijativa podržana u iznosu od 765,00KM.

 

Udruženje žena sa invaliditetom „Impuls“ iz Bijeljine kroz inicijativu Volonterski aktivistički servis organiziralo akciju na Centralnom trgu u Bijeljini radi skretanje pažnje javnosti na pitanja i potrebe žena sa invaliditetom koje ih stavljaju u neravnopravan položaj u odnosu na ostale građane tj. Na Agendu sa potrebama žena sa invaliditetom koju će štampati i dijeliti prolaznicima. Inicijativa podržana u iznosu od 765,00KM.

 

Udruženju za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „Naš Glas“ iz Tuzle kroz inicijativu Podizanje svijesti građana i građanski o potrebama žena, organizovalo potpisivanje peticije građana za prava žrtava seksualnog nasilja u ratu, koja su zakonom propisana a koja se ne poštuju od strane pojedinih instituacija. Inicijativa podržana u iznosu od 760,00KM.

 

Udruženje žena Orašja iz Orašja kroz inicijativu “Humanitarna akcija-lokalna inicijativa »Pomoć našoj sugrađanki Amiri Ćorhasanović i njenoj porodici sa teško oboljelim mužem« u periodu, organizirali   i napravili uličnu akciju koja je imala humanitarni karakter a ujedno je bila i akcija solidarnosti,pomoći Amirinoj porodici, gdje je u lokalnoj zajednici na određenim mjestima na štandovima (stanovništvu, prolaznicima,po kafićima, restoranima, privatnim radnjicama, svima koji mogu pomoći) prodavani i dijeljeni kolači i slatkiši, koje su žene iz udruženju napravili. Inicijativa podržana u iznosu od 566,00KM.

 

Udruženje žena Priroda iz Bratunca kroz inicijativu »Osnaživanje ženskog aktivizma u ruralnim sredinama«,održale cjelodnevnu radionicu za 15 najaktivnih žena iz fokus grupe na temu: Aktivizam u ruralnoj zajednici. U okviru teme obrađivane su sljedeće oblasti: kako se uključiti u formalni savjet mjesne zajednice?, kako djelovati neformalno u cilju razvoja zajednice? udruživanje kao osnova djelovanja i lični razvoj kao preduslov za uspjeh. Inicijativa podržana u iznosu od 765,00KM.

 

Udruženje Romska djevojka iz Prnjavora je kroz incijativu „Animirati žene iz romske zajednice za aktivizam,druženje i zbližavanje zajednice“, organizovalo nekoliko fokus grupa i radionica na temu kako se aktivirati u svojoj zajednici te kako doći do svojih prava i kako se suočiti sa diskriminacijom na nacionalnoj osnovi. Inicijativa je podržana u iznosu od 765,00KM.

 

Udruženje žena Snop iz Rogatice je kroz inicijativu Preuzimanje inicijative za primjenu Lokalnog akcionog plana za ravnopravnost polova opštine Rogatica, organiziovalo nekoliko sastanaka radne grupe koja je radila na LAP-a a sve u svrhu izrade prijedloga Agende za ravnopravnosti spolova u Rogatici. Inicijativa je podržana u iznosu od 765,00KM.

 

 

Fond solidarnosti 2014/2015

 13.05.2015.-01.06.2015.-Udruženje građana Omladinska romska inicijativa"Budi mi prijatelj" iz Visokog, je kroz projekat "Pomoć Romkinjama i njihovim porodicama pogođenim poplavama" obezbjedilo 20 prehrambenih paketa za 20 porodica (74 žene i djevojčice) i 20 paketa školskog pribora za 20 djevojčica Romkinja. Projekat je podržan u iznosu od 4.000,00KM.

01.03.2015. - 01.05.2015.- Udruženje “Spori turizam” iz Žepča je kroz projekat “„Revitalizacija uzgoja kornišona za žene čiji su nasadi stradali u poplavama u općini Žepče“ obezbjedilo za 14 žena sa područja općine Žepča rasade kornišona čiji će uzgoj i prodaja omogućiti ovim zenama da se ekonomski osnaže. Projekat je podržan u iznosu od 6.963 KM.

 

25.12.2014. - 25.04.2015. - Fondacija “Hastor” iz Sarajevo je kroz projekat “ Moja farma” za 5 žena iz sela Gornja Miričina općina Gračanica, izvršilo nabavku I distribuciju kokoši, konja i krave u cilju obnove stočnog fonda čime ije ovim ženama omogućena ekonomska održivost. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

01.04.2015. - 24.04.2015.- Udruženju za zaštitu mentalnog  zdravlja djece i odraslih lica „Lotos“ iz Zenice je kroz projekat  „Podrška u vremenu tuge“ za Petting farmu, čiji su korisnici djeca bez ekstremiteta, obezbjedilo koze i plastenik za uzgoj poljprivrednih proizvoda. Projekat je podržan u iznosu od 4.000 KM.

 

12.01.2015. – 12.04.2015. - Udruženje građana za promociju obrazovanja Roma “Otaharin” iz Bijeljine je kroz projekat “Školski pribor za Romsku djecu” za 125 djece (66 je dječaka i 59 djevojčica) obezbijedilo školski pribor i grijanje u Dnevnom centru za romsku djecu. Projekat je podržan u iznosu od 7.280 KM.

 

07.01.2015 - 07.04.2015 - Udruženje žena „Mreža žena Veliko srce u BiH“ iz Gradačca je kroz projekat “Uloga organizacija civilnog drustva u prevenciji incidenata motiviranih mržnjom i diskriminaciji u područjima zahvaćenim prirodnim nepogodama” za 15 žena iz općine Vukosavlje i 3 žene iz Bosanskog Šamca  obezbijedilo plastenike i rasadni material (luk, krompir, krastavac i tikva), a za  Osnovnu školu „Meša Selimović“ iz Bijeljine, koju pohađa 1000 učenika i učenica  (Janja)  obezbijeđen je  školski pribor, kompjuter i projektor. Projekat je podržan u iznosu od 6.937KM.

 

05.01.2015 - 05.04.2015 - Udruženje građana “Tolerancijom protiv različitosti“ iz Doboja je kroz projekat „Vratimo im samopouzdanje“ za 3 žene iz Mjesnih zajednica Bare, Bukovičke Čivčije i Pridjel Gorniji obezbijedilo građevinski materijal za sanaciju poljoprivrednih objekata kako bi korisnice ovog projekta mogle nastaviti sa poljoprivrednom proizvodnjom. Takođe održano je 5 edukativnih radionica za 133 žene na temu „Sticanje dodatnih prihoda poljoprivrednom proizvodnjom“ sa fokusom na plasteničku proizvodnju, solarne sušare, kao I na proizvodnju gljive bukovače. Projekat je podržan u iznosu od 6.700 KM.

 

05.01.2015.- 05.04.2015.- Institut za razvoj mladih “KULT”  iz Sarajeva je kroz projekat “Ne smijemo stati” pružena pomoć za ostvarivanje neophodnih uslova za ponovno pokretanje uzgoja gljiva za jednu ženu koja je prezivjela ratnu torturu. Prijekat je podržan u iznosu od 6.590 KM.

 

12.01.2015 - 31.03.2015. - Udruženje žena “Forum žena Milići” iz Milića je kroz projekat "Humanost na djelu” za 7 žena u stanju socijane potrebe iz općine Milići (jedna korisnica je samohrana majka sa petoro djece), obezbijedilo 7 prehrambenih i higijenskih paketa, školski pribor, bijelu tehniku, namještaj, drva za ogrev, motorne pile i odjeću. Projekat je podržan u iznosu od 6.990 KM.

 

05.01.2015 - 31.03.2015 - Ambasada lokalne demokratije (ADL) iz Zavidovića je kroz projekat „Podrška ekonomskoj stabilnosti žena sa poplavljenih područja” u saradnji sa  udruženjima žena iz Zavidovića za 12 žena u stanju socijane potrebe ili nepovoljne socio-ekonomske situacije  iz ruralnih područja pogođenim prošlogodišnjim poplavama i klizištima, obezbijedilo pakete pomoći ženama gdje je sadržaj paketa utvrđen prema individualnim potrebama korisnica (poljoprivredni artikli za proljetnu sadnju, materijalu za sanaciju oštećenih objekata, bijela tehnika i prehrambeni proizvodi). Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

05.01.2015.- 31.03.2015.- Udruženje žena “Priroda” iz Bratunca je kroz projekat “Sistemi za navodnjavanje- revitalizacija malinjaka”  za 14 žena iz 10 mjesnih zajednica u općini Bratunac izvršilo nabavku I distribuciju sistema za navodnjavanje.Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

01.01.2015 - 31.03.2015.- Fondacija CURE iz Sarajeva je kroz  projekat "Podrži i osnaži – Ti nisi sama!" je za 11 žena iz općina Ilijaš, Zavidovoći, Ilidza, Hadzići, Sarajevo, Istočno Sarajevo i Vareš koje nemaju novčanih primanja  obezbijedilo prehrambe pakete, lijekove, kućanske aparate i namještaj, plastenik, materijal i sanitarije za kupatilo , materijal za šivenje i šivaću mašinu, poljopripvredne pakete za predstojeću sjetvu, te je jednoj od korisnica projekta omogućen odlazak u Banja Luku na liječnički pregled,
Aktivistkinje Fondacije CURE su imale priliku razgovarati sa korisnicama ovog projekta u njihovom okruženju te stvoriti siguran prostor u kojem su ove žene mogle da ispričaju svoje probleme i iskažu svoje potrebe. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

23.12.2014 - 23.03.2015- Udruženje za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu „Naš glas“ iz Tuzle je kroz projekat “Pružanje kratkotrajne pomoći osobama pogođenim poplavama i  klizištima” za 11 članica njihovog uduženja žena obezbijedilo pomoć u vidu: uglja, drva, namještaja i prehrambenih paketa. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

01.02.2015 - 15.03.2015.- Udruženje žena "Žena 21 vijeka" Doboj Jug je kroz projekat “Osnaživanje žena kroz poljoprivredne aktivnosti ” za 12 žena iz općine Doboj Jug obezbijedilo 12 mutikultivatora i poljoprivredne alate čime je ovim ženama omogućen nastavak poljoprivredne proizvodnje i njihove ekonomske nezavisnosti. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

14.01.2015. - 14.03.2015. – Udruženje žena „Žene Orašja“ iz Orašja je kroz projekat “Nabavka bijele tehnike za  žene kojima su poplave nanijele velike štete“  za 5 žena obezbjedilo  peći na kruto gorivo, usisivače, električne peći, ormare i frižidere. Projekat je podržan u iznosu od 4.063 KM.

 

09.01.2015 - 13.03.2015.- Udruženje „Romska djevojka – Romani ćej“ iz Prnjavora je kroz projekat “Žene Vukosavlja” za 55 Romkinja iz općine Vukosavlje koje imaju veliki broje članova domaćinstva od kojih niko nije zaposlen ,obezbijedilo 55 prehrambenih i higijenskih paketa. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

05.01.2015 - 05.03.2015. - Udruženje za maligna oboljenja "Brčansko srce" iz Brčkog je kroz projekat “Od srca srcu” za 20 žena oboljelih od karcinoma organizovalo 5 radionica u vidu radno-okupacione terapije. Osim radionica projektom je obezbjeđena i materijalna pomoć za 20 žena i to u vidu: prehrambenih paketa, higijenskih preparata, sterilnih gaza, melema za tretman poslije zračenja i posteljina. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

05.01.-05.03.2015- Udruženje žena “Kosovke” iz Maglaja je kroz projekat “Nabavka materijalno-tehničke opreme za žene iz Maglaja“, za 25 korisnica, koje su ujedno i članice Udruženja, izvršilo distribuciju  bijele tehnike, namještaja i opremu sa sanaciju kupatila. Projekat je podržan u iznosu od 6.900 KM.

 

01.01.2015 - 01.03.2015. - Udruženje žena „Maja“ iz Kravice je kroz projekat "Podrška ženama u proljetnoj sjetvi" za 45 žena (sa 215 članova porodice),iz Bratunca obezbijedilo poljoprivredne pakete za predstojeću sjetvu. S obzirom da je u ovoj općini velika stopa nezaposlenosti poljoprivredna proizvodnja je jedini način ostvarivanja zarade. Projekat je podržan u iznosu od 6.930 KM.

 

22.12.2014 - 22.02.2015.- Udruženje žena sa invaliditetom "Impuls" iz Bijeljine je kroz projekat “ Znak pažnje” za 8 žena članica udruženja obezbijedilo lijekove (Budinofalk, Ursofalk, Imuran i vitamine) , kao i prehrambene i higijenski pakete, kućanske aparate I namještaj, te pribor za krečenje i drva za ogrijev. Projekat je podržan u iznosu od 6.870 KM.

 

22.12.2014.-22.02.2015.- Fondacija "Lara" iz Bijeljine je kroz projekat “Adaptacija grijanja u sigurnoj kući” izgradila dimnjak i izvršila  nabavku peći na centralno grijanje za Sigurnu kuću za žene žrtve nasilja u porodici. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

18.12.2014.-18.02.2015.- Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” iz Tuzle je kroz projekat “Podrška ženama čija su domaćinstva poplavila na području Tuzlanskog Kantona” za 55 Romkinja izvršilo distribuciju: stočne hrane, za održavanje poljoprivrednog domaćinstva, prehrambenih I higijenskih poketa i nabavku namještaja I sitnioh kućanskih preparata. Projekat je podržan u iznosu od 7.000 KM.

 

20.12.2014 - 20.01.2015. - Udruženja žena „Jadar“ iz Konjević Polja je kroz projekat “Sanacija prostorija za rad udruženja žena povratnica” osposobilo prostorije za rad Udruženje, koje je tokom majskih poplava 2014 u potpunosti uništeno.  Ovim projektom je omogućen nastavak realizacije  edukativnih radionica za žene (nasilje nad ženama, seksualno i reproduktivno zdravlje), te kursevi informatike i stranih jezika za žene I djecu. Projekat je podržan u iznosu od 6.960 KM.

 

 

 

 

 

 

Vidi više...

Odabrane organizacije za učešće u edukativnom programu! - Fond solidarnosti - Deadline: 01.01.1970

 

Nakon zatvaranja poziva te bodovanja od strane petočlane komisije, organizacije koje će učestovati u edukativnom programu “AGENDA: BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZIRANIH ŽENA”, i kojima će biti dodjeljena mini grant sredstava za podršku ženama u njihovim akcijama i inicijativama zavisno od toga šta je namjenja pojedine akcije/inicijative su sljedeće:

 

 Odabrane organizacije -Obavijest

 

Nakon zatvaranja javnog poziva te bodovanja pristiglih aplikacija od strane komisije u nastavku je lista organizacijekoje će u učestovati u edukativnom programu „AGENDA: BORBA PROTIV SIROMAŠTVA MARGINALIZIRANIH ŽENA“ u periodu od decembra 2020., do maja 2021.godine.

Odobrene organizacije

Vidi više...

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“ NEDOSTAJE PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE STATUSA ŽENA U ZAVIDOVIĆIMA Upoznajmo Udruženj...
Više...

AGENDA VI!

Uprkos pandemiji korona virusa u 2020 i 2021.godini, rad na osnaživanju i pomoći ženama širom Bosne i Hercegovine nije prestao. Fondacija za osnaživanje žena BiH nastavila je aktivnu saradnju s...
Više...

PROBUDI SE” JER NEMA NEMOGUĆIH STVARI, SAMO TREBA HTJETI I RADITI!

PROBUDI SE” JER NEMA NEMOGUĆIH STVARI, SAMO TREBA HTJETI I RADITI 25 Maja, 2021 Denija Hidic Upoznajmo UG „Probudi se“ iz Istočnog Sarajeva, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“...
Više...