Događaji

"Hrabre žene o kojima se ne govori-Agenda žena iz ruralnih područja"

U periodu od 01.12.2019.-30.04.2020.godine, Udruženje građana "Žene to mogu" iz Banja Luke, uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena Sarajevo, je implementiralo inicijativu "Hrabre žene o kojima se ne govori-Agenda žena iz ruralnih područja". Cilj inicijative je bio da se osnaže žene iz ruralnih područja kroz aktivizam i smanjenje siromaštva na način da dobiju znanja i vještine kojima mogu osigurati svoju egzistenciju i prava. Ovo je urađeno kroz organizovanje sastanaka između žena iz 5 banjalučkih mjesnih zajednica i predstavnika institucija, edukativne radionice, izradu Agende žena iz ruralnih područja, njeno slanje institucijama te provođenje javne kampanje

SRETNA NOVA GODINA I PREDSTOJEĆI PRAZNICI!

Više...

"Odnosi sa javnošću -inicijative u zajednici- od promocije do kampanje"

U periodu od 21.12.-23.12.2020.godine, održan je edukativni trening sa 10 organizacija civilnog društva na temu "Odnosi sa javnoću i inicijative u zajednici-od promocije do kampanje". Cilj treninga...
Više...

TOR za Eksternu osobu za evaluaciju projekta „Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene“ !

U okviru projekta "Ženska prava-Agenda za pozitivne promjene", koju finansira Evropska Unija, a realizuje Fondacija CURE I Fondacija za osnaživanje žena (FWE), objavljen je TOR za "Eksternu osobu z...
Više...