Događaji

"Agenda žena sa invaliditetom"

U periodu od 01.12.2019.-01.04.2020.godine., Udruženje "Samostalan korak" iz Sarajeva, je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena Sarajevo, implementiralo inicijativu pod nazivom "Agenda žena sa invaliditetom". Cilj inicijative je bio skrenuti pažnju javnosti u svojoj lokalnoj zajednici na probleme sa kojima se ove žene svakodnevno suočavaju, pa je sa tim ciljem bilo organizovano nekoliko radionica na kojima su žene iznijele svoje probleme i potrebe. Promjene za ovu kategoriju građana su spore i izgleda kao da se ne dešavaju, ali ovo udruženje namjerava vršiti stalni pritisak da se problemi počnu rješavati.

SRETNA NOVA GODINA I PREDSTOJEĆI PRAZNICI!

Više...

"Odnosi sa javnošću -inicijative u zajednici- od promocije do kampanje"

U periodu od 21.12.-23.12.2020.godine, održan je edukativni trening sa 10 organizacija civilnog društva na temu "Odnosi sa javnoću i inicijative u zajednici-od promocije do kampanje". Cilj treninga...
Više...

TOR za Eksternu osobu za evaluaciju projekta „Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene“ !

U okviru projekta "Ženska prava-Agenda za pozitivne promjene", koju finansira Evropska Unija, a realizuje Fondacija CURE I Fondacija za osnaživanje žena (FWE), objavljen je TOR za "Eksternu osobu z...
Više...