Događaji

"Jačanje ženskih lobi grupa Živinice i Srebrenik"

U periodu od 01.12.2019.-30.04.2020.godine, udruženje "HO Horizonti" iz Tuzle je, uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena Sarajevo implementiralo inicijativu pod nazivom "Jačanje ženskih lobi grupa Živinice i Srebrenik". Lobi ženske grupe u Srebreniku i Živinicama održale su radionice i pripremile promotivne materijale kao dio kampanje obrazovanja o gorućim ženskim pitanjima. Žene se žele motivirati da budu aktivistice u toku predizborne kampanja ali i da što više izlaze i glasaju, učestvuju na izborima i daju svoj glas ženama koje su se kandidovale. Sve ovo vodi promjenama u lokalnim zajednicama ali i jačanju ženskog pokreta u BiH. Zbog proglašenja pandemije, uzrokovane virusom COVID -19, jedan dio finansijskih sredstava usmjeren je i na pomoć ženama u vidu kupovine sredstava za dezinfekciju, maski i rukavica.

SRETNA NOVA GODINA I PREDSTOJEĆI PRAZNICI!

Više...

"Odnosi sa javnošću -inicijative u zajednici- od promocije do kampanje"

U periodu od 21.12.-23.12.2020.godine, održan je edukativni trening sa 10 organizacija civilnog društva na temu "Odnosi sa javnoću i inicijative u zajednici-od promocije do kampanje". Cilj treninga...
Više...

TOR za Eksternu osobu za evaluaciju projekta „Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene“ !

U okviru projekta "Ženska prava-Agenda za pozitivne promjene", koju finansira Evropska Unija, a realizuje Fondacija CURE I Fondacija za osnaživanje žena (FWE), objavljen je TOR za "Eksternu osobu z...
Više...