Događaji

"Socijalna isključenost marginalizovanih žena (Romkinja) i žena iz socijalno ugroženih porodica"

U periodu od 01.12.2019.-30.04.2020.godine, Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ iz Bijeljine je, uz finansijsku podrsku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo incijativu pod nazivom " Socijalna isključenost marginalizovanih žena (Romkinja) i žena iz socijalno ugroženih porodica“. Cilj inicijative je bio pomoć marginalizovanim ženama, posebno iz Romske populacije, kako bi se obrazovale o njihovim osnovnim pravima. Kroz tri radionice 20 žena je upoznato sa ženskim ljudskim pravima, mehanizmima za njihovo ostvarivanje i načinima zagovaranja. Ovo je poseebno bitno za Romkinje koje su isključene iz društva i višestruko diskriminisane, često zbog nedostatka obrazovanja nezaposlene, zavisne o muževima, preživljavaju nasilje i nemaju kome da se obrate. Ista je situacija i sa ženama iz socijalno ugroženih porodica

TOR za Eksternu osobu za evaluaciju projekta „Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene“ !

U okviru projekta "Ženska prava-Agenda za pozitivne promjene", koju finansira Evropska Unija, a realizuje Fondacija CURE I Fondacija za osnaživanje žena (FWE), objavljen je TOR za "Eksternu osobu z...
Više...

JAVNI POZVI ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE I UDURŽENJA ŽENA!

Zbog trenutne situacije sa COVIDOM-19, rok za apliciranje se produžuje do 30.11.2020 do 12:00h! Kao i svake godine i ove godine Fondacija za osnaživanje žena objavljuje "JAVNI POZV ZA NEVLADINE ORG...
Više...

"Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa"

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
Više...