Događaji

"ODVAŽNE"

U periodu od 01.12.2018.-30.04.2019.godine, udruženje "Centar za pružanje usluga u zajednici “PUŽ” iz Tuzle je uz Finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo inicijativu pod nazivom "Odvažna". Cilj inicjative je bio skrenuti pažnju na život žena koje su izašle iz Kazneno -popravnog zavoda u Tuzli, te prdstaviti stvarne životne priče žena koje se suoačavaju sa velikim stepenom diskriminacije i osuđivanja javnosti. Sa korisnicama projekta održano je nekoliko radionica u cilju poboljšanja komunikacijskih vještina kao i radno okupacione terapije. Na kraju implementacije održana je predstava " Da li iza kiše dolazi sunce"?.Predstava forum teatra govori o nasilju, ubojstvu, ženama i životu nakon odsluženja kazne i predstavlja trenutak u kojoj se progovara o iskustvima žena koje borave u kazneno-popravnim ustanovama, i životu nakon izlaska iz kazneno-popravnih institucija. Predstava se posebno fokusira na život žena nakon izlaska iz ustanove i poteškoće sa kojima se suočavaju u zajednici.

"Agenda žena iz ruralnih područja koje traže posao"

U periodu od 01.12.2019.-30.04.2020.godine, udruženje žena "Most" iz Jablanice je, uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo inicijativu pod nazivom "Agenda žena iz rural...
Više...

"Socijalna isključenost marginalizovanih žena (Romkinja) i žena iz socijalno ugroženih porodica"

U periodu od 01.12.2019.-30.04.2020.godine, Udruženje za razvoj i edukaciju mladih „Siguran korak“ iz Bijeljine je, uz finansijsku podrsku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo incijativu p...
Više...

Socijalno isključene žene!

U periodu od 01.12.2019.-31.03.2020. godine.,udruženje žena "Eva" iz Rudog, implementiralo je inicijativu pod nazivom "Socijalno isključene žene". koja je finansijski podržana od strane Fondacije z...
Više...