Događaji

"ODVAŽNE"

U periodu od 01.12.2018.-30.04.2019.godine, udruženje "Centar za pružanje usluga u zajednici “PUŽ” iz Tuzle je uz Finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo inicijativu pod nazivom "Odvažna". Cilj inicjative je bio skrenuti pažnju na život žena koje su izašle iz Kazneno -popravnog zavoda u Tuzli, te prdstaviti stvarne životne priče žena koje se suoačavaju sa velikim stepenom diskriminacije i osuđivanja javnosti. Sa korisnicama projekta održano je nekoliko radionica u cilju poboljšanja komunikacijskih vještina kao i radno okupacione terapije. Na kraju implementacije održana je predstava " Da li iza kiše dolazi sunce"?.Predstava forum teatra govori o nasilju, ubojstvu, ženama i životu nakon odsluženja kazne i predstavlja trenutak u kojoj se progovara o iskustvima žena koje borave u kazneno-popravnim ustanovama, i životu nakon izlaska iz kazneno-popravnih institucija. Predstava se posebno fokusira na život žena nakon izlaska iz ustanove i poteškoće sa kojima se suočavaju u zajednici.

SRETNA NOVA GODINA I PREDSTOJEĆI PRAZNICI!

Više...

"Odnosi sa javnošću -inicijative u zajednici- od promocije do kampanje"

U periodu od 21.12.-23.12.2020.godine, održan je edukativni trening sa 10 organizacija civilnog društva na temu "Odnosi sa javnoću i inicijative u zajednici-od promocije do kampanje". Cilj treninga...
Više...

TOR za Eksternu osobu za evaluaciju projekta „Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene“ !

U okviru projekta "Ženska prava-Agenda za pozitivne promjene", koju finansira Evropska Unija, a realizuje Fondacija CURE I Fondacija za osnaživanje žena (FWE), objavljen je TOR za "Eksternu osobu z...
Više...