Događaji

"Ženski dan"

U periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, Udruženje žena "Veliko Srce" iz Modriče je implementiralo inicijativu pod nazivom "Ženski dan", uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative održano je nekoliko edukativnih radionica. Održana je psihoedukativna radionica "Art radionica vještina", održan je okrugli stol na temu "Pogled u sebe", kao i radionica "Rodno uslovljeno nasilje" u sklopu obilježavanja 8. marta. Cilj navedenih aktivnosti bio je edukacija žena na različite teme koje se tiču ženskih ljudskih prava, te podsticanje žena na aktivno učešće u razvoju civilnog društva. Za članice ovog udruženja organizovan je i nastup na sajmu "Eko-Etno BiH", gdje su žene izlagale svoje ručne radove te ručno izrađene suvenire.

Radionica na temu "Finansijsko i narativno izvještavanje" !

U periodu od 02.-03.03.2020.godine, Fondacija za osnaživanje žena Bosne i Hercegovine je, sa organizacijama čije su incijative u proteklom periodu finansijski podržane, održala trening na temu "Fi...
Više...

"škola pletenja"

U periodu od 01.12.2019.-10.01.2020.godine, udruženje žena Nera iz Konjica je implementiralo inicijativu pod nazivom "Škola pletenja". U okviru ove inicijative organizirane su 4 edukativne radionic...
Više...

"Žene u političkoj participaciji"

U periodu od 01.12.-21.12.2019.godine, udruženje žena "Viktorija" Pale je, uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena organiziralo inicijativu pod nazivom "Žene u političkoj participaciji...
Više...