Događaji

"Život bez nasilja"

U periodu od 01.11.2018.-30.04.2 019.godine,udruženje "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava " implementiralo je inicijativu pod nazivom "Život bez nasilja" uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative organizovane su sljedeće aktivnosti:
1. dvije edukativne radionice (ciljna grupa: 20 učesnica starosne dobi od 18 do 40 godina). Radionice na temu "Nasilje u porodici" kao jedna od negativnih društvenih pojava u društvu.
2. Organizovan je sastanak sa predstavnicima institucija (Centar javne bezbjednosti, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Centar za besplatnu pravnu pomoć).
3. Urađeno je istraživanje o nasilju u porodici.
 
Više informacija o samom projektu možete naći na linku:
 
http://etrebinje.com/2019/04/11/predstavljeni-rezultati-ankete-koja-je-provedena-u-okviru-projekta-zivot-bez-nasilja-video/
 
 

"škola pletenja"

U periodu od 01.12.2019.-10.01.2020.godine, udruženje žena Nera iz Konjica je implementiralo inicijativu pod nazivom "Škola pletenja". U okviru ove inicijative organizirane su 4 edukativne radionic...
Više...

"Žene u političkoj participaciji"

U periodu od 01.12.-21.12.2019.godine, udruženje žena "Viktorija" Pale je, uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena organiziralo inicijativu pod nazivom "Žene u političkoj participaciji...
Više...

SRETNA NOVA GODINA I NOVOGODIŠNJI PRAZNICI !

FONDACIJA ZA OSNAŽIVANJE ŽENA ŽELI VAM SRETNE PREDSTOJEĆE PRAZNIKE I SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU!
Više...