Događaji

"Život bez nasilja"

U periodu od 01.11.2018.-30.04.2 019.godine,udruženje "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava " implementiralo je inicijativu pod nazivom "Život bez nasilja" uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative organizovane su sljedeće aktivnosti:
1. dvije edukativne radionice (ciljna grupa: 20 učesnica starosne dobi od 18 do 40 godina). Radionice na temu "Nasilje u porodici" kao jedna od negativnih društvenih pojava u društvu.
2. Organizovan je sastanak sa predstavnicima institucija (Centar javne bezbjednosti, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Centar za besplatnu pravnu pomoć).
3. Urađeno je istraživanje o nasilju u porodici.
 
Više informacija o samom projektu možete naći na linku:
 
http://etrebinje.com/2019/04/11/predstavljeni-rezultati-ankete-koja-je-provedena-u-okviru-projekta-zivot-bez-nasilja-video/
 
 

ŽENE NOSITELJICE MIRA I POMIRENJA!

Upoznajmo Udruženje „Ženska Vizija“ iz Tuzle, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“ 12 Maja, 2021 cure ŽENE NOSITELJICE MIRA I POMIRENJA Upoznajmo Udruženje „Ženska Vizij...
Više...

Upoznajmo Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljine, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

PRAVO JE JEDNAKO ZA SVE, ALI PRISTUP PRAVU NIJE Upoznajmo Udruženje žena „Romkinja“ iz Bijeljine, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“ Projektom “Zagovaranje za ženska prava”, koji ...
Više...

"Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti"

Udruženje "Renesansa" iz Sarajeva , će u periodu od 01.02.2021.-30.04.2021.godine., implementirati inicijativu pod nazivom "Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti". U okviru ove incijat...
Više...