Događaji

"Život bez nasilja"

U periodu od 01.11.2018.-30.04.2 019.godine,udruženje "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava " implementiralo je inicijativu pod nazivom "Život bez nasilja" uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative organizovane su sljedeće aktivnosti:
1. dvije edukativne radionice (ciljna grupa: 20 učesnica starosne dobi od 18 do 40 godina). Radionice na temu "Nasilje u porodici" kao jedna od negativnih društvenih pojava u društvu.
2. Organizovan je sastanak sa predstavnicima institucija (Centar javne bezbjednosti, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Centar za besplatnu pravnu pomoć).
3. Urađeno je istraživanje o nasilju u porodici.
 
Više informacija o samom projektu možete naći na linku:
 
http://etrebinje.com/2019/04/11/predstavljeni-rezultati-ankete-koja-je-provedena-u-okviru-projekta-zivot-bez-nasilja-video/
 
 

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE!

Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podrškuTRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusiran...
Više...

"Kupovina šivaćih mašina u svrhu ekonomskog osnaživanja žena!

U Zavidovićima je udruženje Pašinke impelentiralo agendu u periodu od 20.02.-30.04.2019.godine, koju je usmjerilo na konkretnu podršku osnaživanju žena tj. projektom nabavke šivaćih mašina i materi...
Više...

"Agenda žena općine Kalesija"

U periodu od 08.11.2018.godine., do 26.04.2019.godine, udruženje "Snaga nezavisne žene" iz Kalesije je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo inicijativu "Agenda žena ...
Više...