Događaji

Dejton +20: Bosna i Hercegovina 20 godina nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma!

Želimo vam skrenuti pažnju na novo izdanje Časopisa o prisilnim migracijama (FMR). Tema ovog broja je Bosna i Hercegovina dvadeset godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Dvadeset godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u novembru 2015. godine, i dalje se na Zapadnom Balkanu osjećaju posljedice sukoba, kao i dugoročni efekti raseljenosti. Ovo izdanje  Časopisa o prisilnim migracijama (FMR) bavi se osobama koje su zbog  rata 1992–1995. godine raseljene unutar ili van Bosne i Hercegovine, te razmatra lekcije koje bi se mogle izvući iz uspjeha i neuspjeha mirovnog sporazuma.

Ovaj broj bit će dostupan u ŠTAMPANOM IZDANJU NA ENGLESKOM, BOSANSKOM (LATINICI) I SRPSKOM (ĆIRILICI) TE ARAPSKOM JEZIKU. Ova četiri  izdanja, kao i izdanja na španskom i francuskom bit će dostupna na internetu.

Časopis je besplatan i u štampanom i u elektronskom izdanju koje je  dostupno na www.fmreview.org/dayton20-bosnian.

Ukoliko želite štampani primjerak časopisa, molimo da nas kontaktirate  na email adresu fmr@qeh.ox.ac.uk, navodeći koliko primjeraka želite, na kojem jeziku ili jezicima, te poštansku adresu. 

Ovaj broj objavljen je zahvaljujući saradnji Centra za izbjegličke  studije Univerziteta u Oxfordu i Centra za studije o izbjeglim i raseljenim osobama Univerziteta u Sarajevu. Također zahvaljujemo organizaciji Catholic Relief Services-USCCB (Katolička služba pomoći), Ministarstvu vanjskih poslova Švicarske i Regionalnom uredu za Evropu  UNHCR-a na finansijskoj podršci.

Kvalitetno slobodno vrijeme žena!

U periodu od 23.11.2018.-30.04.2019. "Udruženje Generacije - Centar za unapređenje kvalitete života građana" implementiralo je projekat "Kvalitetno slobodno vrijeme žena, uz finansijsku podršku Fon...
Više...

"Women's Agenda for Positive Chnges"

U toku je implementacija projekta "Women's Agenda for Positive Changes- Ženska agedna za pozitivne promjene", u partnerstvu sa Fondacijom CURE, finansiran od strane Evropske Unije.
Više...

"Pristup pravdi za žene sa invaliditetom"

U periodu od 05.12.2018.-02.04.2019.godine, udruženje žena sa invaliditetom "Nika" je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo incijativu "Pristup pravdi za žene sa inval...
Više...