Događaji

AGENDA VI!

Uprkos pandemiji korona virusa u 2020 i 2021.godini, rad na osnaživanju i pomoći ženama širom Bosne i Hercegovine nije prestao. Fondacija za osnaživanje žena BiH nastavila je aktivnu saradnju sa nizom organizacija koje u svojoj misiji imaju poboljšanje statusa žena, i to kroz svoj dugoročni projekat izrade agendi zasnovnih na stvarnim potrebama žena. Ovaj put svi projekti provodili su se pod motom 'Život da stane ne smije', čime se pokazala posvećenost podršci ženama da kroz mijenjanje njih samih promijene i društvo u kojem žive. Uprkos svim izazovima koje je donijela pandemija korona virusa.
Koje su bile teme ovogodišnjih inicijativa finansiranih od strane Fondacije za osnaživanje žena možete pogledati na linku:

Zagovaračkim akcijama do veće ravnopravnosti i inkluzivnosti

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem žena “Pašinke”, a u sklopu projketa “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreira...
Više...

Izvještaj o zagovaračkim procesima u Udruženju žena “Romkinja” iz Bijeljine

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem žena „Romkinja”, a u sklopu projketa “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, krei...
Više...

Izvještaj o zagovaračkim procesima u Udruženju Ženska Vizija iz Tuzle

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva su u suradnji sa Udruženjem Ženska Vizija iz Tuzle, a u sklopu projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija...
Više...