Događaji

"Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa"

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji realizuju Fondacija Cure/CURE Foundation i Fondacija za osnaživanje žena/ Foundation for Women's Empowerment uz finansijsku podrsku Evropska unija u Bosni i Hercegovini. Radionica je namjenjena clanicama Udruzenja Žena za ženu iz Konjica

Unaprijediti prostore lokalne zajednice “Aktiv žena Donje Moštre” Visoko za siguran prostor ženama

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem “Aktiv žena Donje Moštre”, Visoko, a u sklopu projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira ...
Više...

Uloga nevladinih organizacija u procesu praćenja implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju!

Uloga nevladinih organizacija u procesu praćenja implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz ...
Više...

Zagovaračkim akcijama do veće ravnopravnosti i inkluzivnosti

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem žena “Pašinke”, a u sklopu projketa “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreira...
Više...