Događaji

"Agenda žena sa invaliditetom"

U periodu od 01.12.2019.-01.04.2020.godine., Udruženje "Samostalan korak" iz Sarajeva, je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena Sarajevo, implementiralo inicijativu pod nazivom "Agenda žena sa invaliditetom". Cilj inicijative je bio skrenuti pažnju javnosti u svojoj lokalnoj zajednici na probleme sa kojima se ove žene svakodnevno suočavaju, pa je sa tim ciljem bilo organizovano nekoliko radionica na kojima su žene iznijele svoje probleme i potrebe. Promjene za ovu kategoriju građana su spore i izgleda kao da se ne dešavaju, ali ovo udruženje namjerava vršiti stalni pritisak da se problemi počnu rješavati.

"Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa"

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
Više...

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
Više...

Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa!

U periodu od 10.-11.06.2020.godine održana radionica "Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa". Radionica se realizuje u sklopu projekta "Žens...
Više...