Događaji

"Život bez nasilja"

U periodu od 01.11.2018.-30.04.2 019.godine,udruženje "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava " implementiralo je inicijativu pod nazivom "Život bez nasilja" uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative organizovane su sljedeće aktivnosti:
1. dvije edukativne radionice (ciljna grupa: 20 učesnica starosne dobi od 18 do 40 godina). Radionice na temu "Nasilje u porodici" kao jedna od negativnih društvenih pojava u društvu.
2. Organizovan je sastanak sa predstavnicima institucija (Centar javne bezbjednosti, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Centar za besplatnu pravnu pomoć).
3. Urađeno je istraživanje o nasilju u porodici.
 
Više informacija o samom projektu možete naći na linku:
 
http://etrebinje.com/2019/04/11/predstavljeni-rezultati-ankete-koja-je-provedena-u-okviru-projekta-zivot-bez-nasilja-video/
 
 

"Agenda žena općine Kalesija"

U periodu od 08.11.2018.godine., do 26.04.2019.godine, udruženje "Snaga nezavisne žene" iz Kalesije je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo inicijativu "Agenda žena ...
Više...

"Jaka žena-jaka zajednica"

U periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, udruženje žena "Mozaik kultura i tradicija" iz Kaknja je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo inicijativu "Jaka žena-jaka ...
Više...

"ODVAŽNE"

U periodu od 01.12.2018.-30.04.2019.godine, udruženje "Centar za pružanje usluga u zajednici “PUŽ” iz Tuzle je uz Finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo inicijativu pod na...
Više...