Događaji

Agenda II Žena u Bosni i Hercegovini!

Poštovani/a,

Raduje nas da Vas srdačno možemo pozvati na konferenciju:” AGENDA II ŽENA U BOSNI I HERCEGOVINI”, koja će se održati 21.05.2017. godine., (NEDJELJA) od 11:00-13:00 sati u prostorijama Fondacije za osnaživanje žena, Čekaluša br.16, Sarajevo.

 O Agendi II

Tokom 2017. godine, Fondacija za osnaživanje žena je sa 10 (deset ) ženskih organizacija, koje se bave ženskim ljudskim pravima u manjim sredinama održala radionicu pod nazivom “Odnosi sa javnošću I inicijative u lokalnoj zajednici –Od promocije do kampanje”. Nakon radionce svih deset organizacija su dobile finansijku podršku za organiziranje kampanja/inicijativa koje su osmišljene tokom treninga.

Tokom ove konferencije biće premijerno emitovan film – AGENDA II ŽENA U BIH koji sadrži priče 4 (četiri ) organizacije iz BiH koje kroz iskrene razgovore govore o stvarnom životu i stvarnim potrebama žena iz ruralnih područja, žena koje se suočavaju sa nasiljem, žena koje kroz obrazovanje žele doći do svojih prava.

Vrlo brzo smo shvatili, da čim se malo odmaknemo od uobičajenih i opštih termina, potrebe žena u Bosni i Hercegovini nisu iste. Potrebe žena iz ruralnih područja nisu iste kao potrebe žena sa invaliditetom, kao što se i potrebe Romkinja razlikuju u odnosu na potrebe žena povratnica. Ovo nas je ponukalo da započnemo istinski ženski pokret u Bosni i Hercegovini, koji smo nazvali AGENDA. Ovoga puta o potrebama žena, ne govore istraživači i istraživačice unutar nekih projekata, već žene koje žive u specifičnim područjima sa svojim životima. Jedino, ako svaka žena u Bosni i Hercegovini prepozna svoj istinski interes, može postati zagovaračica promjena i borkinja za svoja prava. Jedino se na taj način može desiti istinski ženski pokret.

Molimo Vas da i vi svojim učešćem na ovoj konferenciji date doprinos jačanju nove ideje i novog ženskog pokreta u BiH!

Program:

Do 11:00- Dolazak i registracija učesnika/ca

11:00 – 11:15 – Obraćanje predstavnice Fondacije za osnaživanje Žena

11-15:12:30 – Uvodna obraćanja gostiju konferencije

12:30-13:00 – premijerno emitovanje filma: AGENDA ŽENA II U BOSNI I HERCEGOVINI!

13:00 – ZATVARANJE KONFERENCIJE I ZAKUSKA

 

Molimo vas da svoje učešće potvrdite najaksnije do PETKA 19.05.2017 DO 12:00 sati, putem sljedećeg email: info@fwebih.org  

Poboljšanje konkurentnosti i pozicioniranja na tržištu OŽZ "Bolja budućnost" grada Tuzle!

U periodu od 15.03.2019.-15.04.2019.godine, Udruženje Žena Romkinja "Bolja budućnost" iz Tuzle je uz finansijsku pomoć Fondacije za osnaživanje žena implementiralo projekat pod nazivom "Poboljšanje...
Više...

"Mlade žene u očuvanju tradicije i običaja ručne radinosti"

U periodu od 20.11.2018.-15.03.2019.godine Udruženje žena povratnica "Podrinjka" iz Srebrenice je implementiralo inicijativu pod nazivom "Mlade žene u očuvanju tradicije i običaja ručne radinosti" ...
Više...

"Aktivizmom do pozitivnih priča za aktivistkinje u lokalnoj zajednici"

U 2018.godini Fondacija za osnaživanje žena je podržala 11 ideja/inicijativa ženskih nevladinih organizacija iz malih gradova u Bosni i Hercegovini a čiji je cilj ukazivanje na probleme sa koji...
Više...