Događaji

PROBUDI SE” JER NEMA NEMOGUĆIH STVARI, SAMO TREBA HTJETI I RADITI!

PROBUDI SE” JER NEMA NEMOGUĆIH STVARI, SAMO TREBA HTJETI I RADITI

Upoznajmo UG „Probudi se“ iz Istočnog Sarajeva, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Projektom “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija a realizuju Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjerava se doprinijeti promociji i boljem poštivanju ženskih prava. Ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizovane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorijenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH. Projekat će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

Udruženje građana „Probudi se“ iz Istočnog Sarajeva je jedna od organizacija sa kojom će se kroz projekat raditi u narednom periodu. Sa predsjednicom Roksandom Mičić smo razgovarale o važnosti zajedničke saradnje, učešću u projektu i samom njegovom značaju.

 Udruženje građana „ Probudi se“ je registrovano  početkom 2014. godine i djeluje na teritoriji  opština Istočna Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Vizija udruženja je da maksimalnim korištenjem svoga rada, položaja i potencijala, mjesna zajednica u kojoj djeluju postane poljoprivredna, ekološka i turistička destinacija pod nazivom „Vrtovi Vojkovića (Vojkovići Gardens)“ što će doprinijeti većoj zaposlenosti i blagostanju zajednice. Misija je da ekološkim, društvenim i ekonomskim osnaživanjem građana/ki kroz afirmaciju rada i preduzetništva, jačanjem zajedništva, volonterizma, čovjekoljublja, čuvanjem tradicije i kulturno-materijalnog blaga poprave kvalitet života pod sloganom „Ujedinjeni protiv siromaštva, materijalnog i duhovnog“. Osim navedenog Udruženje se zalaže za ravnopravnost polova, prvenstveno kroz ekonomsko osnaživanje žena, a zatim edukacijom o pravima žena i zagovaranjem rješavanja problema žena u mjesnoj zajednici. 

“U tom smislu pomažemo ženama da poboljšaju svoje kućne budžete, organizujemo seminare i učestvujemo na seminarima na kojima se govori o raznim aspektima ravnopravnosti polova. Uz pomoć projekta “Vrijednim rukama protiv siromaštva” koji smo realizovali uz pomoć Fondacije za osnaživanje žena smo napravili listu problema sa kojima se sreću žene u našoj zajednici i predstavili je rukovodstvu opštine Istočna Ilidža gdje zajednički radimo na rješavanju tih problema. Učestvovale smo na svim događajima koji su organizovani na teritorije opštine o pitanju ravnopravnosti žena i dali svoj doprinos” – navodi Mičić.

Kada je u pitanju položaj žena sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizirane grupe žena navode da je primjetna marginalizacija određenih grupa žena u finansijskom segmentu, nemogućnosti zapošljavanja gdje se vrši indirektna diskriminacije u platama. Ovim su posebno pogođene žene dobi 45-65 godina života  a većina žene je sa srednjoškolskim nivoom obrazovanja. Navode nekoliko problema sa kojima se susreću, kao što su: nasilje nad ženama, problem nedostupnosti usluga za lakšu organizaciju porodičnog života, problem samohranih majki i problem kvaliteta života starijih žena.

“Nadamo se da ćemo uz pomoć projekta “Zagovaranje za ženska prava” još jednom skrenuti pažnju javnosti na sve probleme sa kojima se žene suočavaju i da će se time pokrenuti rješavanje ili čak riješiti neki od problema” – ističe Mičić.

Navodi da su se tokom pandemije svi problem žena pojačali zbog uvedenih epidemioloških mjera i da su aktivnosti Udruženja svedene na minimum.

Mičić je istakla nekoliko pozitivnih priča na koje su  ponosni/e u Udruženju:

Jedna priča bi bila prikupljanje i podjela humanitarne pomoći za naše ugrožene, bolesne i usamljene članove/ice zajednice koja je bila prva priča takve vrste na ovom prostoru, a poslije su se angažovali mnogi drugi akteri, tako da smo mi obustavili tu aktivnost za sada dok ne smislimo nove moduse za pomoć. Druga priča je bila završetak projekta u kome je omladinska sekcija izgradila teretanu na otvorenom i teren za odbojku na pijesku, gdje su članice Udruženja pripremile jela i piće za učesnike/ce projekta, donatore, zvanice i građane/ke”.

Udruženje “Probudi se djeluje kroz četiri sekcije. Prva sekcija je „Kupuj domaće, jedi zdravo“, koja je počela sa radom 2013. godine kao neformalna grupa građana/ki iz koje je udruženje i rođeno. Radi na poboljšanju socijalno – ekonomskih uslova života kroz proizvodnju i prodaju poljoprivrednih proizvoda, prerađevina, ljekovitog bilja i rukotvorina. Sekciju čine poljoprivredni proizvođači/ce i proizvođači/ce rukotvorina. Većina članica su nezaposlene žene svih starosnih dobi, posebno žene iz kategorije teško zapošljivih starosti između 45 i 65 godina. Ove članice u sektoru poljoprivrede proizvode povrće, voće i sve njihove prerađevine, tzv. zimnicu, zatim jaja, mlijeko i mliječne prerađevine, rakiju i likere, prerađevine od ljekovitog i začinskog bilja kao što su čajevi, melemi, tinkture, organske sapune. Svoje proizvode prodaju na mini-pijaci u Istočnom Sarajevu. Podsekcija koja okuplja žene koje nemaju priliku da se bave poljoprivredom proizvodi razne rukotvorine i pokušava sačuvati od zaborava izradu tradicionalnih rukotvorina pletenjem, heklanjem, vezenjem, pustovanjem i tkanjem. Članice koriste i nove tehnike kao što je tehnika dekupaž slikanja i druge tehnike, putem kojih izrađuju ukrasne predmete, nakit, suvenire, a jedan dio članica se bavi slikarstvom i ikonopisanjem. Sekcija se bori za ravnopravnost polova, prvenstveno kroz ekonomsko osnaživanje žena.

Druga sekcija je „Ujedinjeni za ljepšu okolinu“ koja provodi volonterske aktivnosti pod istim nazivom i do sada je organizovala svake godine više akcija čišćenja mjesne zajednice od otpadaka i kampanje podizanja svijesti zajedno sa učenicima O. Š. „Aleksa Šantić“. Redovno obilježava međunarodne dane koji podižu svijest o ekologiji kao što su Dan planete zemlje, Dan voda, Dan šuma. Treća sekcija je „Ljubi bližnjeg svoga“ koja se prvenstveno bavi humanitarnim radom i organizuje podjelu malih paketa sastavljenih od doniranih namjernica socijalno ugroženim, bolesnim i usamljenim sugrađanima/kama povodom vjerskih praznika. Četvrta sekcija je “Omladinska sekcija” koja se bavi pitanjima mladih, očuvanjem životne sredine, uljepšavanjem i čišćenjem okoline i podizanjem svijesti o ekologiji, te omogućavanjem kvalitetnog provođenja slobodnog vremena za mlade ljude, a koja je zajedno sa ostalim sekcijam realizovala projekat izgradnje parka, teretane na otvorenom i terena za odbojku na pijesku u Vojkovićima.

“U mom bogatom životnom iskustvu, veliki događaj koji je zaokružio sve moje napore je bila manifestacija “Dani tikve 2019” koje je organizovalo naše Udruženje a na kojoj smo uspjele/i da angažujemo cjelokupnu zajednicu. Njime sam učvrstila svoj životni moto: Nema nemogućih stvari, samo treba htjeti i raditi” – zaključuje Mičić za kraj razgovora.

Terms of Reference for a Consultant to develop the Foundation for Women's Empowerment Strategic Plan 2021-2024

About Foundation for Women’s Empowerment The Foundation for Women's Empowerment (FWE) is an independent and non-profit local women’s foundation based in Bosnia and Herzegovina (BiH) which is fully ...
Više...

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“ NEDOSTAJE PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE STATUSA ŽENA U ZAVIDOVIĆIMA Upoznajmo Udruženj...
Više...

AGENDA VI!

Uprkos pandemiji korona virusa u 2020 i 2021.godini, rad na osnaživanju i pomoći ženama širom Bosne i Hercegovine nije prestao. Fondacija za osnaživanje žena BiH nastavila je aktivnu saradnju s...
Više...