Događaji

ŽENE NOSITELJICE MIRA I POMIRENJA!

Upoznajmo Udruženje „Ženska Vizija“ iz Tuzle, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

ŽENE NOSITELJICE MIRA I POMIRENJA

Upoznajmo Udruženje „Ženska Vizija“ iz Tuzle, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Projektom “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija a realizuju Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjerava se doprinijeti promociji i boljem poštivanju ženskih prava. Ohrabrivat će se žene svih starosnih grupa, sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizovane grupe žena, da poduzmu afirmativne akcije na iskorijenjivanju svih oblika diskriminacije u BiH. Projekat će kroz dvije godine, koliko će trajati implementacija, raditi na jačanju kapaciteta deset organizacija u deset opština, uz donošenje preporuka za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena.

U narednom periodu, kroz pomenuti projekat će se raditi i sa Udruženjem „Ženska Vizija“ iz Tuzle. Ovo udruženje osnovano je u martu 2019. godine a motiv za udruživanjem je bio zalaganje za bolji položaj žena u BiH. Ciljevi rada i djelovanja udruženja su: zalaganje za jednakost i ravnopravnost žena, djevojaka i djevojčica u BiH, za društvo bez patrijahalnih normi u kojem se ne toleriše nasilje i diskriminacija, u kojem su žene prepoznate kao odgovorne  pokretačice i nositeljice  pozitivnih promjena u društvu te ravnopravno donose odluke. Zatim, cilj je i društvo bez diskriminacije na osnovu, roda, spola, rase, nacionalnog, vjerskog, političkog ili seksualnog opredjeljenja, te kreiranje sigurnog prostora za nove generacije aktivistica i feministica za njihovo aktivno učešće u zajednici i stalna borba za veću vidljivost žena u svim segmentima.

Amela Hajvaz Pozderović je predsjednica udruženja Ženska Vizija i ona nam je nešto više rekla o samom udruženju, aktivnostima koje sprovode ali i o značaju zajedničke saradnje sa Fondacijom CURE i Fondacijom za osnaživanje žena. Stalna kampanja Ženske vizije odnosi se na veću vidljivost žena u medijima, politici i lokalnoj zajednici. Jedna od takvih kampanja je 40% nije ravnopravnost u okviru koje je održan okrugli sto sa osam predstavnica različitih političkih stranaka. Interesovanje medija je bilo značajno i problem nevidljivosti žena u politici je stavljen u fokus dok su sve učesnice jednoglasno poručile da je diskriminacija u politici mnogo zastupljena. Osim toga, aktivnost na kojoj stalno rade je ekonomsko osnaživanje žena kroz edukacije, kreativne radionice i informisanost o osnovnim pravima. Do sada je kroz ovaj program prošlo više od 50 žena, a njih 15 je pokrenulo i vlastiti biznis.

„Problemi sa kojima se susreću žene manjisnkih i marginalizovanih grupa u svakodnevnom životu su golemi. Posebno bih izdvojile diskriminaciju i nasilje. Ni osnovne potrebe ove skupine žena nisu zadovoljene, kao sto je obrazovanje, zdravstvena zaštita, arhitektonske prepreke“ – naovodi Hajvaz-Pozderović.

Edukacije kroz zajedničku saradnju i projekat će ponuditi nove alate koji će olakšati ili pojednostaviti rad organizacije. Nova saznanja će otvoriti i nova polja djelovanja.

U svakom slučaju “Zagovaranje za ženska prava” je potrebno pogotovo u radu sa djevojčicama i djevojkama ako želimo, a želimo, osnaženu generaciju žena – ističe Hajvaz Pozderović

Trenutno rade na zagovaranju rodno osviještenih politika u vrijeme COVID 19 –  krize na lokalnom nivou sa akcentom na rodno odgovorno budžetiranje u Grad Tuzla jer ovaj grad ni ove godine nema rodno odgovoran budžet, trenutno se vrši istraživanje i analiza o stvarnim potrebama žena u Tuzli, što će poslužiti kao alat u zagovaračkoj kampanji. Mapiran je još jedan problem u ovoj lokalnoj zajednici zahvaljujući Ženskoj Viziji a tiče se narušenog mentalnog zdravlja žena. To se također događa i kod djevojaka pa i djevojčica. Članice udruženja su pokrenule “Centar za samopomoć” u okviru kojeg nude razne psiho terapeutske edukacije.

„Na sve što smo do sada uradile jako smo ponosne, jer svaka naša kampanja, inicijativa, akcija i projekat su donijele malu promjenu u našoj lokalnoj zajednici. Možda bih izdvojila proteste koje smo organizovale u novembru 2019. godine pod nazivom “Moje pravo je i čist zrak”. Tada smo pozvale i sve organizacije civilnog društva koje djeluju i rade u Tuzli da nam se pridruže, i nas 17 je stavilo svoj potpis na zahtjeve koje smo uputile Gradonačelniku, Ministru za okoliš i ekologiju te Vladi Federacije. Neki od zahtjeva su usvojeni na Kolegiju načelnika, te na Skupštini TK-a, kao recimo da svi privredni subjekti moraju do kraja 2021. godine biti priključeni na sistem centralnog grijanja“ – ističe Hajvaz-Pozderović

Projekat „Zagovaranje za ženska prava“ će pomoći da se kreiraju politike u skladu sa stvarnim potrebama i problemima žena u loklanoj zajednici u kojoj žive. A svakako će i obezbjediti i da se čuje glas žena jer žene svojim zajedničkim djelovanjem čine promjene. Iz udruženja navode kako su imale mnogo pozitivnih inicijativa, a da će sad uspjeti da kreiraju preporuke za institucije na lokalnom nivou o tome kako unaprijediti položaj žena. Navele su da ih veliki posao čeka u narednom periodu i da svakako pozitivne priče izgradnje mira trebaju da se nađu na agendi svih lokalnih zajednica u BiH.  

U oktobru 2019. godine obilježvajući Roza oktobar organizovale smo radionicu izrade kapa za žene na onkološkom odjelu UKC Tuzla. Priča je dobila sasvim drugu dimenziju koju smo kasnije nazvale mir i pomirenje jer su nam se pridružile žene iz Srebrenice, Brčkog, Istočnog Sarajeva, Viteza i skupa smo uradile i poklonile kape ali i poslale poštom svakoj ženi koja se javila da joj je potrebno. Ovom akcijom smo dokazale da su žene pronositeljice mira i pomirenja– zaključuje Hajvaz- Pozderović.

Terms of Reference for a Consultant to develop the Foundation for Women's Empowerment Strategic Plan 2021-2024

About Foundation for Women’s Empowerment The Foundation for Women's Empowerment (FWE) is an independent and non-profit local women’s foundation based in Bosnia and Herzegovina (BiH) which is fully ...
Više...

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“

Upoznajmo Udruženje žena Pašinke iz Hajdarovića kod Zavidovića, korisnice projekta „Zagovaranje za ženska prava“ NEDOSTAJE PROGRAMA ZA POBOLJŠANJE STATUSA ŽENA U ZAVIDOVIĆIMA Upoznajmo Udruženj...
Više...

AGENDA VI!

Uprkos pandemiji korona virusa u 2020 i 2021.godini, rad na osnaživanju i pomoći ženama širom Bosne i Hercegovine nije prestao. Fondacija za osnaživanje žena BiH nastavila je aktivnu saradnju s...
Više...