Događaji

"Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti"

Udruženje  "Renesansa" iz Sarajeva , će u periodu od 01.02.2021.-30.04.2021.godine., implementirati inicijativu pod nazivom "Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti". U okviru ove incijative bit će organizovan  okrugli  stol  gdje će biti pozvano Ministartsvo zdravlja KS, ZZO KS, na kojem će doktorica Berisa Hasanbegović obrazložiti zašto su važne kape i gubljenje kose, zatim press konferencija ( zagovaranje za korištenje kapa prilikom primanja kemoterapije  te podjela promotivnog materijala vezanog za prevenciju i ranog otkrivanja karcinoma  dojke.

 

"Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti"

Udruženje "Renesansa" iz Sarajeva , će u periodu od 01.02.2021.-30.04.2021.godine., implementirati inicijativu pod nazivom "Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti". U okviru ove incijat...
Više...

"Kuhinja za zakuhavanje"

U sklopu agende ŽIVOT DA STANE NE SMIJE, UŽ "NERA" realizije projekat "KUHINJA ZA ZAKUHAVANJE".U okviru ove incijative predviđene su tri radionice usvajanja vještina izrade keteringa. Do sada su od...
Više...

"Mi smo promjena koju želimo vidjeti u našoj sredini"

U periodu od 01.02.2021.-30.04.2021. udruženje građana "Aktiv žena donje Moštre" iz Visokog će implementirati inicijativu pod nazivom "Mi smo promjena koju želimo vijdeti". U okviru ove inicijati...
Više...