Događaji

"Jačanje uloge žene u društvu te promovisanje ravnopravnosti spolova"

Udruženje žena Krivaja "Iskra" iz Zavidovića, uz podršku Fondacije za osnaživanje žena, implementira inicijativu pod nazivom "Jačanje uloge žene u društvu te promovisanje ravnopravnosti spolova". U okviru ove inicijative organizovat će se radionice na temu rodno zasnovano nasilje u nekoliko udruženja žena na području općine Zavidovići. Organizovana je i nabavka i podjela poljoprivrednih sjemena te potpisat će se sporazum o međusobnoj suradnji ženskih  udruženja na području ove općine.

 

 

"Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti"

Udruženje "Renesansa" iz Sarajeva , će u periodu od 01.02.2021.-30.04.2021.godine., implementirati inicijativu pod nazivom "Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti". U okviru ove incijat...
Više...

"Kuhinja za zakuhavanje"

U sklopu agende ŽIVOT DA STANE NE SMIJE, UŽ "NERA" realizije projekat "KUHINJA ZA ZAKUHAVANJE".U okviru ove incijative predviđene su tri radionice usvajanja vještina izrade keteringa. Do sada su od...
Više...

"Mi smo promjena koju želimo vidjeti u našoj sredini"

U periodu od 01.02.2021.-30.04.2021. udruženje građana "Aktiv žena donje Moštre" iz Visokog će implementirati inicijativu pod nazivom "Mi smo promjena koju želimo vijdeti". U okviru ove inicijati...
Više...