Events

"Hrabre žene o kojima se ne govori-Agenda žena iz ruralnih područja"

U periodu od 01.12.2019.-30.04.2020.godine, Udruženje građana "Žene to mogu" iz Banja Luke, uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena Sarajevo, je implementiralo inicijativu "Hrabre žene o kojima se ne govori-Agenda žena iz ruralnih područja". Cilj inicijative je bio da se osnaže žene iz ruralnih područja kroz aktivizam i smanjenje siromaštva na način da dobiju znanja i vještine kojima mogu osigurati svoju egzistenciju i prava. Ovo je urađeno kroz organizovanje sastanaka između žena iz 5 banjalučkih mjesnih zajednica i predstavnika institucija, edukativne radionice, izradu Agende žena iz ruralnih područja, njeno slanje institucijama te provođenje javne kampanje

"Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti"

Udruženje "Renesansa" iz Sarajeva , će u periodu od 01.02.2021.-30.04.2021.godine., implementirati inicijativu pod nazivom "Gubitak kose zbog kemoterapije se može spriječiti". U okviru ove incijat...
More...

"Kuhinja za zakuhavanje"

U sklopu agende ŽIVOT DA STANE NE SMIJE, UŽ "NERA" realizije projekat "KUHINJA ZA ZAKUHAVANJE".U okviru ove incijative predviđene su tri radionice usvajanja vještina izrade keteringa. Do sada su od...
More...

"Mi smo promjena koju želimo vidjeti u našoj sredini"

U periodu od 01.02.2021.-30.04.2021. udruženje građana "Aktiv žena donje Moštre" iz Visokog će implementirati inicijativu pod nazivom "Mi smo promjena koju želimo vijdeti". U okviru ove inicijati...
More...