Events

"ODVAŽNE"

U periodu od 01.12.2018.-30.04.2019.godine, udruženje "Centar za pružanje usluga u zajednici “PUŽ” iz Tuzle je uz Finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo inicijativu pod nazivom "Odvažna". Cilj inicjative je bio skrenuti pažnju na život žena koje su izašle iz Kazneno -popravnog zavoda u Tuzli, te prdstaviti stvarne životne priče žena koje se suoačavaju sa velikim stepenom diskriminacije i osuđivanja javnosti. Sa korisnicama projekta održano je nekoliko radionica u cilju poboljšanja komunikacijskih vještina kao i radno okupacione terapije. Na kraju implementacije održana je predstava " Da li iza kiše dolazi sunce"?.Predstava forum teatra govori o nasilju, ubojstvu, ženama i životu nakon odsluženja kazne i predstavlja trenutak u kojoj se progovara o iskustvima žena koje borave u kazneno-popravnim ustanovama, i životu nakon izlaska iz kazneno-popravnih institucija. Predstava se posebno fokusira na život žena nakon izlaska iz ustanove i poteškoće sa kojima se suočavaju u zajednici.

"Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa"

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
More...

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
More...

Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa!

U periodu od 10.-11.06.2020.godine održana radionica "Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa". Radionica se realizuje u sklopu projekta "Žens...
More...