Events

"ODVAŽNE"

U periodu od 01.12.2018.-30.04.2019.godine, udruženje "Centar za pružanje usluga u zajednici “PUŽ” iz Tuzle je uz Finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo inicijativu pod nazivom "Odvažna". Cilj inicjative je bio skrenuti pažnju na život žena koje su izašle iz Kazneno -popravnog zavoda u Tuzli, te prdstaviti stvarne životne priče žena koje se suoačavaju sa velikim stepenom diskriminacije i osuđivanja javnosti. Sa korisnicama projekta održano je nekoliko radionica u cilju poboljšanja komunikacijskih vještina kao i radno okupacione terapije. Na kraju implementacije održana je predstava " Da li iza kiše dolazi sunce"?.Predstava forum teatra govori o nasilju, ubojstvu, ženama i životu nakon odsluženja kazne i predstavlja trenutak u kojoj se progovara o iskustvima žena koje borave u kazneno-popravnim ustanovama, i životu nakon izlaska iz kazneno-popravnih institucija. Predstava se posebno fokusira na život žena nakon izlaska iz ustanove i poteškoće sa kojima se suočavaju u zajednici.

"Žene u političkoj participaciji"

U periodu od 01.12.-21.12.2019.godine, udruženje žena "Viktorija" Pale je, uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena organiziralo inicijativu pod nazivom "Žene u političkoj participaciji...
More...

SRETNA NOVA GODINA I NOVOGODIŠNJI PRAZNICI !

FONDACIJA ZA OSNAŽIVANJE ŽENA ŽELI VAM SRETNE PREDSTOJEĆE PRAZNIKE I SRETNU I USPJEŠNU NOVU GODINU!
More...

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE!

Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podrškuTRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusiran...
More...