Events

"Ženski dan"

U periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, Udruženje žena "Veliko Srce" iz Modriče je implementiralo inicijativu pod nazivom "Ženski dan", uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative održano je nekoliko edukativnih radionica. Održana je psihoedukativna radionica "Art radionica vještina", održan je okrugli stol na temu "Pogled u sebe", kao i radionica "Rodno uslovljeno nasilje" u sklopu obilježavanja 8. marta. Cilj navedenih aktivnosti bio je edukacija žena na različite teme koje se tiču ženskih ljudskih prava, te podsticanje žena na aktivno učešće u razvoju civilnog društva. Za članice ovog udruženja organizovan je i nastup na sajmu "Eko-Etno BiH", gdje su žene izlagale svoje ručne radove te ručno izrađene suvenire.

"Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa"

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
More...

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
More...

Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa!

U periodu od 10.-11.06.2020.godine održana radionica "Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa". Radionica se realizuje u sklopu projekta "Žens...
More...