Events

"Život bez nasilja"

U periodu od 01.11.2018.-30.04.2 019.godine,udruženje "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava " implementiralo je inicijativu pod nazivom "Život bez nasilja" uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative organizovane su sljedeće aktivnosti:
1. dvije edukativne radionice (ciljna grupa: 20 učesnica starosne dobi od 18 do 40 godina). Radionice na temu "Nasilje u porodici" kao jedna od negativnih društvenih pojava u društvu.
2. Organizovan je sastanak sa predstavnicima institucija (Centar javne bezbjednosti, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja, Centar za besplatnu pravnu pomoć).
3. Urađeno je istraživanje o nasilju u porodici.
 
Više informacija o samom projektu možete naći na linku:
 
http://etrebinje.com/2019/04/11/predstavljeni-rezultati-ankete-koja-je-provedena-u-okviru-projekta-zivot-bez-nasilja-video/
 
 

"Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa"

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
More...

Radionica "Drustevno-ekonomska inkluzija zena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa" koja se realizuje u sklopu projekta " Zenska prava- Agenda za pozitivne promjena" koji real...
More...

Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa!

U periodu od 10.-11.06.2020.godine održana radionica "Društveno-ekonomska inkluzija žena i djevojaka pripadnica manjinskih i marginaliziranih grupa". Radionica se realizuje u sklopu projekta "Žens...
More...