Events

AGENDA VI!

Uprkos pandemiji korona virusa u 2020 i 2021.godini, rad na osnaživanju i pomoći ženama širom Bosne i Hercegovine nije prestao. Fondacija za osnaživanje žena BiH nastavila je aktivnu saradnju sa nizom organizacija koje u svojoj misiji imaju poboljšanje statusa žena, i to kroz svoj dugoročni projekat izrade agendi zasnovnih na stvarnim potrebama žena. Ovaj put svi projekti provodili su se pod motom 'Život da stane ne smije', čime se pokazala posvećenost podršci ženama da kroz mijenjanje njih samih promijene i društvo u kojem žive. Uprkos svim izazovima koje je donijela pandemija korona virusa.
Koje su bile teme ovogodišnjih inicijativa finansiranih od strane Fondacije za osnaživanje žena možete pogledati na linku:

Unaprijediti prostore lokalne zajednice “Aktiv žena Donje Moštre” Visoko za siguran prostor ženama

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem “Aktiv žena Donje Moštre”, Visoko, a u sklopu projekta “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira ...
More...

Uloga nevladinih organizacija u procesu praćenja implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju!

Uloga nevladinih organizacija u procesu praćenja implementacije državnih i međunarodnih zakona koji osiguravaju ženska prava i demokratiju Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz ...
More...

Zagovaračkim akcijama do veće ravnopravnosti i inkluzivnosti

Fondacija CURE i Fondacija za osnaživanje žena (FWE) iz Sarajeva je u suradnji sa Udruženjem žena “Pašinke”, a u sklopu projketa “Zagovaranje za ženska prava”, koji finansira Evropska unija, kreira...
More...