Events

"Ženski dan"

U periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, Udruženje žena "Veliko Srce" iz Modriče je implementiralo inicijativu pod nazivom "Ženski dan", uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative održano je nekoliko edukativnih radionica. Održana je psihoedukativna radionica "Art radionica vještina", održan je okrugli stol na temu "Pogled u sebe", kao i radionica "Rodno uslovljeno nasilje" u sklopu obilježavanja 8. marta. Cilj navedenih aktivnosti bio je edukacija žena na različite teme koje se tiču ženskih ljudskih prava, te podsticanje žena na aktivno učešće u razvoju civilnog društva. Za članice ovog udruženja organizovan je i nastup na sajmu "Eko-Etno BiH", gdje su žene izlagale svoje ručne radove te ručno izrađene suvenire.

JAVNI POZIV ZA NEVLADINE ORGANIZACIJE!

Fondacija za osnaživanje žena uz finansijsku podrškuTRAG Fondacije objavljuje javni poziv za nevladine organizacije, koje do sada nisu finansirane od strane Fondacije za osnaživanje žena, fokusiran...
More...

"Kupovina šivaćih mašina u svrhu ekonomskog osnaživanja žena!

U Zavidovićima je udruženje Pašinke impelentiralo agendu u periodu od 20.02.-30.04.2019.godine, koju je usmjerilo na konkretnu podršku osnaživanju žena tj. projektom nabavke šivaćih mašina i materi...
More...

"Agenda žena općine Kalesija"

U periodu od 08.11.2018.godine., do 26.04.2019.godine, udruženje "Snaga nezavisne žene" iz Kalesije je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo inicijativu "Agenda žena ...
More...