Events

"Ženski dan"

U periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, Udruženje žena "Veliko Srce" iz Modriče je implementiralo inicijativu pod nazivom "Ženski dan", uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena. U okviru ove inicijative održano je nekoliko edukativnih radionica. Održana je psihoedukativna radionica "Art radionica vještina", održan je okrugli stol na temu "Pogled u sebe", kao i radionica "Rodno uslovljeno nasilje" u sklopu obilježavanja 8. marta. Cilj navedenih aktivnosti bio je edukacija žena na različite teme koje se tiču ženskih ljudskih prava, te podsticanje žena na aktivno učešće u razvoju civilnog društva. Za članice ovog udruženja organizovan je i nastup na sajmu "Eko-Etno BiH", gdje su žene izlagale svoje ručne radove te ručno izrađene suvenire.

"Kupovina šivaćih mašina u svrhu ekonomskog osnaživanja žena!

U Zavidovićima je udruženje Pašinke impelentiralo agendu u periodu od 20.02.-30.04.2019.godine, koju je usmjerilo na konkretnu podršku osnaživanju žena tj. projektom nabavke šivaćih mašina i materi...
More...

"Agenda žena općine Kalesija"

U periodu od 08.11.2018.godine., do 26.04.2019.godine, udruženje "Snaga nezavisne žene" iz Kalesije je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena, implementiralo inicijativu "Agenda žena ...
More...

"Jaka žena-jaka zajednica"

U periodu od 30.11.2018.-30.04.2019.godine, udruženje žena "Mozaik kultura i tradicija" iz Kaknja je uz finansijsku podršku Fondacije za osnaživanje žena implementiralo inicijativu "Jaka žena-jaka ...
More...