Our support

Events

Engendering Forced Migration, Sociopolitical Transition and Mental Health in Bosnia and Herzegovina, Serbia and Kosovo

Research goals: Through transnational and comparative empirical analysis of specific national cases and integrative methodological approach, this study addresses the transformation and preserva...
More...

Women organizing for change

Women organizing for change
More...

"Aktivizmom do pozitivnih priča za aktivistkinje u lokalnoj zajednici"

U 2018.godini Fondacija za osnaživanje žena je podržala 11 ideja/inicijativa ženskih nevladinih organizacija iz malih gradova u Bosni i Hercegovini a čiji je cilj ukazivanje na probleme sa koji...
More...