Naša podrška

Događaji

Rodno zasnovana studija mentalnog zdravlja u kontekstu prisilne migracije i socio-političke tranzicije u BiH, Srbiji i Kosovu

Cilj istraživanja: Putem transnacionalne i komparativne empirijske analize specifičnosti nacionalnih slučajeva i integrativnog metodološkog pristupa, ova studija adresira transformaciju i prezerva...
Više...

Žene u procesu izgradnje mira

U okviru Fonda za posebne inicijative, Fondacija za osnaživanje žena podržava inicijativu “Ženski mirovni aktivizam u Siriji i Bosni i Hercegovini” koja se fokusira na važnost priznavanja postoje...
Više...

Odnosi sa javnošću i inicijative u zajednici - od promiocije do kampanje

U periodu od 03.-05.03.2017.godine, održana je radionica pod nazivom "Odnosi sa javnošću i inicijative u lokalnoj zajednici-od promocije do kampanje". Na radionici je učestvovalo 10 organizacija c...
Više...